SCBS U-INVEST

 • เฟ้นหาตัวจริง ให้ทุนจริง เทรดจริง
 • ได้กำไรให้จริง

หน้าหลัก  >  U invest

SCBS U - INVEST 

สนามประลองการลงทุนสำหรับคนรุ่นใหม่ VS การให้ จริง! กับ SCBS ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท พร้อมสนับสนุนทุนในการเทรด 100,000 บาท และมอบผลต่างกำไรจากการแข่งขัน...เทรดได้กำไรให้เลย


จัดเลยรออะไร..หากคุณเป็น >>

 1. นิสิต นักศึกษา ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท  จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
 2. มีอายุ 20-25 ปี (เกิดหลัง 15 เม.ย. 2536) และมีสัญชาติไทย
 3. มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน
  >> เปิดบัญชีผ่าน SCB Easy Click
  >> เปิดบัญชีผ่านสาขาธนาคาร Click
 4. สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯก่อนได้ และเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ภายในวันที่ 15 เม.ย. 2561
 5. มีความฝันที่ลงทุน หรือเป็นมืออาชีพในตลาดทุน

สิ่งทีคุณได้รับ..หากเข้าร่วมโครงการ >>

 1. โอกาสเข้าร่วมหลักสูตรอบรมการลงทุนในหุ้น และมีที่ปรึกษา (Investment Consultant) ให้คำแนะนำการลงทุนและการใช้เครื่องมือในการลงทุนต่างๆอย่างใกล้ชิดตลอดโครงการ
 2. โอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ จดทะเบียนชั้นนำในประเทศไทย
 3. โอกาสเข้าร่วมงานกับบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เมื่อจบการศึกษา
 4. โอกาสที่จะได้รับรางวัลทุนการศึกษากว่า 170,000 บาท (ชนะเลิศ 3 อันดับ)
 5. โอกาสในการทำกำไรจริง!และได้รับผลกำไรที่ได้จากการลงทุน (ไม่รวมเงินต้น 100,000 บาท สำหรับผู้แข่งขัน 10 คนสุดท้าย)


ประกาศผลผู้ชนะโครงการ SCBS U-Invest :  CLICK

รางวัลการแข่งขัน

 1. ทุนการศึกษา
  • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 100,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท 
  • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา มูลค่า 20,000 บาท 
 2. ผลกำไรที่ได้จากการลงทุน (ไม่รวมเงินต้น 100,000 บาท) จะเป็นเงินรางวัลให้กับผู้เข้ารอบทั้ง 10 คน
 3. โอกาสเข้าทำงานกับ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับผู้เข้าแข่งขัน 10 คนสุดท้าย ที่มีกำไรจากการลงทุน

SCBS U - INVEST

จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงินและการลงทุน การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอการลงทุนเพื่อสร้างประสบการณ์ลงทุนผ่านตลาดจำลองและตลาดจริง ทั้งนี้เพื่อให้ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการลงทุน ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อนำไปสู่การขยายฐานนักลงทุนที่มีคุณภาพเมื่อจบการศึกษา โดยตลอดระยะเวลาของโครงการผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

ระยะเวลาโครงการ >>

เปิดรับสมัคร : วันนี้ - 15 เมษายน 2561

รอบ 1     23 เม.ย. - 18 พ.ค. – แข่งขันบนสนามจำลอง และคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันเหลือ 100 คน
รอบ 2     28 พ.ค. - 15 มิ.ย. - แข่งขันบนสนามจำลอง และคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันเหลือ 10 คน
รอบ 3     16 ก.ค. - 17 ส.ค. – แข่งขันบนสนามจริง โดยบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนลงทุนแก่ผู้เข้ารอบ 10 คน บัญชีละ100,000 บาท เพื่อค้นหาผู้ชนะการแข่งขัน

ประกาศผลผู้ชนะ  : 21 สิงหาคม 2561

พิธีมอบรางวัล      : 31 สิงหาคม 2561

กติการและเกณฑ์การตัดสิน >>

รอบที่ 1 และ 2 : แข่งขันบนสนามจำลอง Click 2Win

กติกาการแข่งขัน

 1. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเงินลงทุนเริ่มต้นเท่ากันเป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท (พอร์ตจำลอง)
 2. ผู้เข้าแข่งขันจะสามารถซื้อขายได้เฉพาะหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ภายใต้ SET100 และ Derivative Warrant no. 23 (DW23) โดยไม่สามารถซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ warrants, Derivative Warrants ของบริษัทหลักทรัพย์อื่น, Futures และ Options ได้
 3. Transaction cost คิดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ Commission Fee 0.15% ของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขาย และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของ Commission Fee
 4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีการส่งคำสั่งซื้อขายและมีการจับคู่ได้ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 5 หลักทรัพย์
 5. ในส่วนของ Corporate Action บริษัทฯ จะนำมารวมในการคำนวณหากำไรจากการลงทุนเฉพาะ การแตกพาร์,การเพิ่มพาร์ หรือการจ่ายปันผลด้วยเงินสดหรือหุ้นสามัญเท่านั้น หากมีการจ่ายปันผลด้วย warrant ทางบริษัทฯ จะถือว่า ปันผลเป็นศูนย์ และบริษัทจะไม่นำมารวมในการคำนวณหากำไรจากการลงทุน
 6. คำสั่งซื้อขายจะถูกจับคู่ในเวลาทำการขอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ช่วงเวลาการซื้อขายช่วงเช้า Pre-open เวลา 09:55 - 10:00 น. Open เวลา 10:00 - 12:30 น. และ ช่วงบ่าย Pre-open เวลา 14:25 - 14:30 น. Open เวลา 14:30 - 16:30 น.) โดยคำสั่งซื้อขายที่ไม่สามารถจับคู่ได้ จะถูกยกเลิก ณ สิ้นวันทำการ และการส่งคำสั่งซื้อขายในช่วงนอกเวลาทำการ จะรอการจับคู่ ในช่วงเวลาทำการปกติของวันทำการถัดไป

 

เกณฑ์การตัดสินผู้เข้ารอบ

 1. ผู้เข้าแข่งขันที่มีเปอร์เซนต์ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด 100 อันดับแรกสำหรับรอบที่ 1 และ 10 อันดับแรกสำหรับรอบที่ 2
 2. กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมิได้ดำเนินการตามกติกาการเข้าร่วมโครงการที่กำหนด ผู้เข้าแข่งขันรายดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที โดยบริษัทฯ ไม่จำต้องแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบแต่ประการใด และผลการตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รอบที่ 3 – Final Round แข่งขันบนสนามจริง เทรดจริง

กติกาการแข่งขัน

 1. บริษัทฯ จะโอนเงินลงทุนเริ่มต้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภท Cash Balance ของผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย เป็นจำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการแข่งขันเท่านั้น โดยสินทรัพย์ทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินสดหรือหลักทรัพย์ เข้าหรือออกจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน 
 2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเอง ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต โดยสามารถทำการซ้อขายได้เฉพาะหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ, Derivative Warrants no.23 (DW23) รวมถึงหน่วยลงทุน ETF แต่ไม่สามารถซื้อขาย Warrants, Derivative Warrants ของบริษัทหลักทรัพย์อื่น, Futures และ Options ได้
 3. Transaction cost จะคิดคำนวณตามการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ Commission Fee และค่าธรรมเนียม 0.1507% ของจำนวนเงินที่ซื้อหรือขาย และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของ Commission Fee และค่าธรรมเนียม
 4. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องมีรายการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำเร็จ มากกว่า 10 รายการ และมีการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 5 หลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลาการแข่งขัน
 5. ในกรณีได้สิทธิจากการถือหลักทรัพย์ (Corporate Actions) บริษัทจะนำมารวมในการคำนวณหาผลตอบแทนจากการลงทุน โดยการจ่ายปันผลด้วยเงินสด จะถูกนำมาคำนวณเมื่อมีการขึ้นเครื่องหมาย XD แต่หากมีการจ่ายเงินปันผลด้วยหุ้นสามัญ, การจ่ายปันผลด้วย warrant หรือการเปลี่ยนแปลงพาร์ จะนำมาคำนวณเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน
 6. ในกรณีได้สิทธิจากการถือหลักทรัพย์ (Corporate Actions) ใดๆ ที่ทำให้ต้องชำระเงินสดเพิ่มในระหว่างการแข่งขัน เช่น การให้สิทธิจองซื้อหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้สิทธินั้น
 7. ในระหว่างการแข่งขัน หากปรากฏว่า ณ สิ้นวันทำการใด บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้เข้าแข่งขันมีผลขาดทุนสะสมเกินกว่า 50,000 บาท หรือมีการทำผิดกฏกติกาการแข่งขันที่ทางบริษัทฯกำหนด บริษัทฯจะระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยไม่ต้องทำการแจ้งล่วงหน้า และถือว่าผู้เข้าแข่งขันหมดสิทธิ์ที่จะดำเนินการแข่งขันต่อไป และจะถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ที่จะขายหลักทรัพย์ที่เหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมด
 8. เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง หากมีหลักทรัพย์เหลืออยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนโดยใช้ราคาปิด (ATC) ณ วันที่สิ้นสุดการแข่งขัน และจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ที่จะขายหลักทรัพย์ที่เหลือในวันทำการถัดไปเพื่อให้เหลือสินทรัพย์ที่เป็นเงินสดเท่านั้น
 9. ผู้เข้าแข่งขันต้องเข้าร่วมกิจกรรมและคอร์สการอบรมที่ทางบริษัทฯ จัดขึ้นไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนครั้งที่อบรม
 10. ผลกำไรที่ได้จากการลงทุน เฉพาะส่วนที่เกินกว่าเงินต้น 100,000 บาท บริษัทฯ จะมอบให้เป็นเงินรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขัน ในส่วนของผลขาดทุนจากการลงทุน ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
 11. ผู้เข้าแข่งขันจะถูกกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  ข้อบังคับ และระเบียบที่กำหนดโดย สำนักงาน ก.ล.ต.  ,  ตลาดหลักทรัพย์ฯ,  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย, หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องลงนามยอมรับข้อตกลงที่ทางบริษัทฯ กำหนดขึ้น

 

เกณฑ์การตัดสินผู้ชนะ

 1. ผู้เข้าแข่งขันที่มีเปอร์เซนต์ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด 3 อันดับแรก ถือเป็นผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 1-3 ตามลำดับ
 2. กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมิได้ดำเนินการตามกติกาการเข้าร่วมโครงการที่กำหนด ผู้เข้าแข่งขันรายดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าแข่งขันทราบแต่ประการใด การพิจารณาและผลการตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลสำหรับการแข่งขัน >>

1. ทุนการศึกษา

· รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 100,000 บาท

· รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท

· รางวัลที่ 3ทุนการศึกษา มูลค่า 20,000 บาท

 1. ผลกำไรที่ได้จากการลงทุน (ไม่รวมเงินต้น 100,000 บาท) จะเป็นเงินรางวัลให้กับผู้เข้ารอบทั้ง 10 คน
 2. โอกาสเข้าทำงานกับ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด สำหรับผู้เข้าแข่งขัน 10 คนสุดท้าย ที่มีกำไรจากการลงทุน

ปฎิทินอบรมสัมนา