หน้าหลัก  >  Streaming SCBS Online

Streaming และ SCBS Online

แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ลงทุนในหุ้น ลูกค้า SCBS สามารถซื้อขายหุ้นผ่านแอปพลิเคชัน Streaming และเว็บไซต์ www.SCBSonline.comแอปพลิเคชัน Streaming
Streaming for iPhone ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน คู่มือการใช้งาน
Streaming for iPad ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน คู่มือการใช้งาน
Streaming for Android ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน คู่มือการใช้งาน
เว็บไซต์ www.SCBSonline.com เข้าใช้งานเว็บไซต์ www.SCBSonline.com ขั้นตอนการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Streaming และเว็บไซต์ www.SCBSonline.com เพื่อซื้อขายหุ้น ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EASY INVEST แล้วกดปุ่มเริ่มต้น เพื่อเปิดบัญชีลงทุน เข้าใช้งานแอป โดยใช้ Username และรหัสผ่านที่ลูกค้าได้ตั้งไว้ในอีเมลแจ้งอนุมัติการเปิดบัญชีลงทุน แล้วเริ่มลงทุนได้เลย แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ข้อมูลกราฟเทคนิค ลูกค้า SCBS สามารถศึกษาข้อมูลกราฟเทคนิคเพิ่มเติมได้บนแอปพลิเคชัน Smart Advisor แอปพลิเคชัน efin Mobile และโปรแกรม eFin Stock Pickup
แอปพลิเคชัน Smart Advisor
แอปพลิเคชัน Smart Advisor วิธีเข้าใช้งาน คู่มือการใช้งาน
line
แอปพลิเคชัน efin Mobile
แอปพลิเคชัน efin Mobile วิธีเข้าใช้งาน คู่มือการใช้งาน
line
โปรแกรม eFin Stock Pickup บนคอมพิวเตอร์
โปรแกรม eFin Stock Pickup บนคอมพิวเตอร์ วิธีเข้าใช้งาน
ลงทุนอะไรผ่านแอปพลิเคชัน Streaming และ www.SCBSonline.com ได้บ้าง ดูคู่มือการใช้งานทั้งหมดของแอปพลิเคชัน Streaming และ www.SCBSonline.com เปิดบัญชีลงทุน และเริ่มลงทุนได้ทันที บนแอปพลิเคชัน EASY INVEST