ขั้นตอนการแลกหุ้น (Tender Offer) SCB เป็น SCBX

หน้าหลัก  >  ขั้นตอนการทำ Tender Offer ผ่านเมนู SCBS eService

ลูกค้าสามารถทำ Tender Offer หุ้น SCB ได้ด้วยตนเอง ผ่านเมนู SCBS eService ตั้งแต่ 2 มี.ค.-18 เม.ย 65