หน้าหลัก  >  ผลการดำเนินการย้อนหลัง

ผลการดำเนินการย้อนหลัง

มูลค่าของพอร์ตลงทุนโดยบริการ ROBO ADVI-SOR (ลงทุนแบบมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน)  กราฟมูลค่าของพอร์ตลงทุนโดยบริการ ROBO ADVISOR (ลงทุนแบบมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน)ผลการดำเนินงานสะสมของพอร์ตลงทุนย้อนหลัง (ลงทุนแบบมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน)  กราฟผลการดำเนินงานสะสมของพอร์ตลงทุนย้อนหลัง (ลงทุนแบบมีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน)เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน EASY INVEST ได้เลย เลือกเมนู ROBO ADVISOR แล้วกดสร้างพอร์ตลงทุน เมื่อสร้างพอร์ตลงทุนสำเร็จ ระบบจะตัดเงินจากบัญชีธนาคารของลูกค้าโดยตรง (ลูกค้าไม่ต้องโอนเงินเข้าไปเอง) เปิดบัญชีลงทุน และเริ่มลงทุนได้ทันที บนแอปพลิเคชัน EASY INVEST