บริการถอนเงินจากพอร์ตทันใจ

บริการถอนเงินจากพอร์ตหุ้นผ่าน www.scbsonline.com หรือ Streaming Application สะดวกง่ายดายกว่า

1. มีเงินสดในบัญชี  Cash Balance ถอนเงินจากพอร์ตหุ้นก่อน 11 .00 น. ได้รับเงิน 14.00 น. วันเดียวกัน

2. กรณีทำการขายหุ้น สามารถถอนเงินได้เลย และจะได้รับเงินในวันที่ T+2

หน้าหลัก  >  SCBS Quick Withdrawal บริการถอนเงินจากพอร์ตทันใจ