หน้าหลัก  >  ผลิตภัณฑ์ของ SCBS

ผลิตภัณฑ์ของ SCBS

บริการซื้อ-ขายและให้คำปรึกษาการลงทุนในหลักทรัพย์ในไทย

บริการซื้อ-ขายและให้คำปรึกษาการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เป็นตัวแทนให้บริการซื้อ-ขายกองทุนรวมให้กว่า 12 บลจ.ชั้นนำ

บริการซื้อ-ขายสินค้าในตลาดอนุพันธ์ อาทิเช่น Stock Futures, Gold Futures เป็นต้น

บริการรับฝากและซื้อ-ขายหุ้นกู้เอกชนและพันธบัตรรัฐบาล

สอบถามข้อมูลได้ที่

SCBS Call Center

โทรศัพท์: 0 2949 1999

โทรสาร: 0 2949 1114

E-mail: scbs.customerservice@scb.co.th