หน้าหลัก  >  ผลิตภัณฑ์และบริการ SCBS  >  ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้น

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้น 1. ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ คำนวณจากมูลค่าซื้อขายต่อวันตามจริง ในวันที่ไม่มีการซื้อขาย หรือส่งคำสั่งซื้อขายแล้วไม่เกิดการจับคู่ จะไม่มีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นในวันนั้น 2. ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ขั้นต่ำ 50 บาท ลูกค้าที่ยังสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (ATS/SIPS) และบริการ E-Statement ไม่สำเร็จ จะถูกคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน + VAT 7% สมัครบริการ เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ลูกค้าที่ไม่ได้เปิดบัญชีลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY แอปพลิเคชัน EASY INVEST หรือสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ และยังสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (ATS/SIPS) และบริการ E-Statement ไม่สำเร็จ สามารถศึกษาขั้นตอนการสมัครบริการได้ที่นี่ 3. ค่าธรรมเนียมธนาคาร (ATS Fee) ของบัญชีวงเงิน (Cash Account) สำหรับรายการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 การชำระราคาผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ของบัญชีวงเงิน (Cash Account) จะมีค่าธรรมเนียมธนาคาร (ATS Fee) เป็นจำนวนเงิน 14 บาท + VAT 7% ต่อวันที่มีรายการซื้อขาย (Trade Date) EASY INVEST เปิดบัญชีลงทุน และเริ่มลงทุนได้ทันที