หน้าหลัก  >  บริการซื้อ-ขายหลักทรัพย์  >  ตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์

สินค้าใน TFEX

Equity

SET 50 Index Futures

SET 50 Index options

Sector Index Futures

Single Stock Futures

 

 

Precious Metal

10 Baht Gold Futures
50 Baht Gold Futures


Currency

USD Futures

Interest Rate

3M BI BOR Futures
5Y GOV BondFutures

Deferred Precious Metal

Gold-D

การวางเงินหลักประกัน

รายละเอียดการวางหลักประกัน

1. หลักประกันขั้นต้น (Initial Margin หรือ IM) คือจำนวนเงินขั้นต้นที่นักลงทุนต้องวางไว้กับโบรกเกอร์ก่อนที่จะทำการซื้อหรือขายฟิวเจอร์ส
2. หลักประกันขั้นต่ำ (Maintenance Margin หรือ MM) คือระดับเงินขั้นต่ำที่ต้องมีอยู่ในบัญชี
3. หลักประกันขั้นต่ำเพื่อบังคับปิดฐานะ (Force Closed Margin) หากเงินประกันลดลงต่ำกว่าระดับหลักประกันขั้นต่ำเพื่อบังคับปิดฐานะ ลูกค้าจะต้องนำเงินประกันมาวางเพิ่ม เพื่อให้หลักประกันกลับไปอยู่ที่ระดับหลักประกันขั้นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรง

การคำนวณหลักประกัน

การคำนวณหลักประกันทางเดียว (Outright)
- การทำการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส โดยมีการซื้อเพียงอย่างเดียวหรือขายเพียงอย่างเดียว เรียกว่า Outright เช่นลูกค้าทำการซื้อ (Long) S50M12 1 สัญญาที่ราคา 600 จุด ลูกค้าจะต้องวางหลักประกัน 66,500 บาท (หมายเหตุ: หลักประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงขี้นลงตามประกาศของตลาด TFEX)

การคำนวณหลักประกันแบบส่วนต่าง (Spread)
- การซื้อสัญญาฟิวเจอร์สในรุ่นหนึ่ง พร้อมกับการขายสัญญาฟิวเจอร์สชนิดเดียวกันในอีกรุ่นหนึ่งในจำนวนเท่ากัน เรียกว่า Spread
- ปัจจุบันระดับหลักประกันส่วนต่าง(Spread) 1 คู่ จะเท่ากับ 25% ของหลักประกันทางเดียว(Outright) 1 สัญญา
- หลักประกันส่วนต่างจะนำมาใช้เมื่อลูกค้ามีฐานะในการลงทุนซื้อและขายในฟิวเจอร์สที่ส่งมอบต่างเดือนกัน เช่น ซื้อ S50H12 และขาย S50M12
- วิธีการคำนวณ จะหาจำนวนหลักประกันจากการเปิดฐานะของลูกค้าที่มีอยู่
ส่วนที่จับคู่กันได้ คิดเป็นหลักประกันส่วนต่าง (Spread)
ส่วนที่จับคู่ไม่ได้ คิดเป็นหลักประกันทางเดียว (Outright)

Margin Requirement และ ค่าคอมมิชชั่น :

ประเภทนักลงทุนบุคคลทั่วไป
คลิกที่นี่ news

ประเภทนักลงทุนสถาบัน
 คลิกที่นี่news

Inter-commodity Spread Credit
 คลิกที่นี่news

Corporate Action
คลิกที่นี่news

หมายเหตุ
1. Outright คือ การทำการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส โดยมีการซื้อเพียงอย่างเดียวหรือขายเพียงอย่างเดียว
2. Spread คือ การซื้อสัญญาฟิวเจอร์สในรุ่นหนึ่ง พร้อมกับการขายสัญญาฟิวเจอร์สชนิดเดียวกันในอีกรุ่นหนึ่งในจำนวนเท่ากัน


เรียนรู้เพิ่มเติม เรื่อง ตราสารอนุพันธ์


การวางเงินหลักประกัน

รายละเอียดการวางหลักประกัน

1. หลักประกันขั้นต้น (Initial Margin หรือ IM) คือจำนวนเงินขั้นต้นที่นักลงทุนต้องวางไว้กับโบรกเกอร์ก่อนที่จะทำการซื้อหรือขายฟิวเจอร์ส
2. หลักประกันขั้นต่ำ (Maintenance Margin หรือ MM) คือระดับเงินขั้นต่ำที่ต้องมีอยู่ในบัญชี
3. หลักประกันขั้นต่ำเพื่อบังคับปิดฐานะ (Force Closed Margin) หากเงินประกันลดลงต่ำกว่าระดับหลักประกันขั้นต่ำเพื่อบังคับปิดฐานะ ลูกค้าจะต้องนำเงินประกันมาวางเพิ่ม เพื่อให้หลักประกันกลับไปอยู่ที่ระดับหลักประกันขั้นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรง

การคำนวณหลักประกัน

การคำนวณหลักประกันทางเดียว (Outright)
- การทำการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส โดยมีการซื้อเพียงอย่างเดียวหรือขายเพียงอย่างเดียว เรียกว่า Outright เช่นลูกค้าทำการซื้อ (Long) S50M12 1 สัญญาที่ราคา 600 จุด ลูกค้าจะต้องวางหลักประกัน 66,500 บาท (หมายเหตุ: หลักประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงขี้นลงตามประกาศของตลาด TFEX)

การคำนวณหลักประกันแบบส่วนต่าง (Spread)
- การซื้อสัญญาฟิวเจอร์สในรุ่นหนึ่ง พร้อมกับการขายสัญญาฟิวเจอร์สชนิดเดียวกันในอีกรุ่นหนึ่งในจำนวนเท่ากัน เรียกว่า Spread
- ปัจจุบันระดับหลักประกันส่วนต่าง(Spread) 1 คู่ จะเท่ากับ 25% ของหลักประกันทางเดียว(Outright) 1 สัญญา
- หลักประกันส่วนต่างจะนำมาใช้เมื่อลูกค้ามีฐานะในการลงทุนซื้อและขายในฟิวเจอร์สที่ส่งมอบต่างเดือนกัน เช่น ซื้อ S50H12 และขาย S50M12
- วิธีการคำนวณ จะหาจำนวนหลักประกันจากการเปิดฐานะของลูกค้าที่มีอยู่
ส่วนที่จับคู่กันได้ คิดเป็นหลักประกันส่วนต่าง (Spread)
ส่วนที่จับคู่ไม่ได้ คิดเป็นหลักประกันทางเดียว (Outright)

Margin Requirement และ ค่าคอมมิชชั่น :

ประเภทนักลงทุนบุคคลทั่วไป
คลิกที่นี่ news

ประเภทนักลงทุนสถาบัน
 คลิกที่นี่news

Inter-commodity Spread Credit
 คลิกที่นี่news

Corporate Action
คลิกที่นี่news

หมายเหตุ
1. Outright คือ การทำการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส โดยมีการซื้อเพียงอย่างเดียวหรือขายเพียงอย่างเดียว
2. Spread คือ การซื้อสัญญาฟิวเจอร์สในรุ่นหนึ่ง พร้อมกับการขายสัญญาฟิวเจอร์สชนิดเดียวกันในอีกรุ่นหนึ่งในจำนวนเท่ากัน

TFEX Block Trade