หน้าหลัก  >  ผลิตภัณฑ์และบริการ SCBS  >  ลงทุนในหุ้นไทย

ลงทุนหุ้นไทย

หุ้น หรือตราสารทุน คือ ตราสารที่บริษัทออกให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ โดยผู้ถือหุ้นจะมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการ มีส่วนได้เสียหรือมีสิทธิในทรัพย์สินและรายได้ของบริษัท ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลเมื่อบริษัทมีกำไร และหากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี ราคาหุ้นเติบโต ก็จะสามารถทำกำไรได้จากส่วนต่างราคาได้ด้วย หุ้นหรือตราสารทุนที่น่าสนใจมี 3 ประเภท คือ 1. หุ้นสามัญ (Common Stock) 2. หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) 3. ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ในหุ้น (Stock Warrant) เริ่มต้นลงทุนในหุ้นกับ SCBS ลูกค้าที่ใช้แอปพลิเคชัน SCB EASY สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EASY INVEST จาก App Store หรือ Play Store แล้วกดปุ่มเริ่มต้นใช้งาน เพื่อเปิดบัญชีลงทุน ลูกค้าที่ไม่เคยใช้แอปพลิเคชัน SCB EASY สามารถเปิดบัญชีลงทุนที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา บัญชีซื้อขายหุ้น ลูกค้าจะได้รับบัญชีสำหรับซื้อขายหุ้นไทย 2 บัญชี คือ บัญชีเติมเงิน และบัญชีวงเงิน โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบเลขบัญชีทั้งสองได้จาก อีเมล SCBS : แจ้งอนุมัติการเปิดบัญชีลงทุนกับ SCBS หรือแอปพลิเคชัน SCB EASY เลือกเมนูการลงทุน แล้วเลือกหลักทรัพย์และการลงทุนอื่น ๆ บัญชีที่ 1 บัญชีเติมเงิน (Cash Balance) โอนเงินเข้าบัญชี แล้วลงทุนได้ทันที เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่ เพราะใช้งานสะดวก ตรวจสอบกำไรขาดทุนง่าย และค่าธรรมเนียมต่ำ เพียงโอนเงินเข้าบัญชีลงทุน แล้วเริ่มต้นลงทุนได้ทันที บัญชีที่ 2 บัญชีวงเงิน (Cash Account) ลงทุนก่อน ชำระเงินทีหลัง เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องในการบริหารเงินลงทุน เพราะวางหลักประกันก่อนลงทุนเพียง 20% ของมูลค่าหุ้นที่ต้องการซื้อ และหลังรายการซื้อสำเร็จ ก็สามารถชำระเงินค่าหุ้นอีก 2 วันทำการถัดไป บัญชีที่ 3 บัญชีเครดิตบาลานซ์ หรือบัญชีมาร์จิ้น (Credit Balance) ลงทุนเองส่วนหนึ่ง กู้เพื่อลงทุนอีกส่วนหนึ่ง เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการมีอำนาจซื้อหุ้นเพิ่มมากกว่าเงินสดที่ตัวเองมีอยู่ (Leverage) เพราะบริษัทจะให้นักลงทุนกู้ยืมเงินลงทุน โดยพิจารณาอนุมัติวงเงินตามเงินหลักประกันที่นักลงทุนวางไว้และหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในพอร์ตลงทุนตามที่บริษัทกำหนด (หลักประกันครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท) ลงทุนด้วยตัวเองที่ไหนบ้าง ดูคู่มือการลงทุนทั้งหมด หุ้น EASY INVEST เปิดบัญชีลงทุน และเริ่มลงทุนได้ทันที