ผลิตภัณฑ์และบริการ SCBS

พร้อมสรรพด้านบริการทางการลงทุน มุ่งเน้นดำเนินการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ การนำเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ด้วยการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ที่มีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่งด้วยแล้ว เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า บริษัทฯ มีศักยภาพในการนำพาผู้ลงทุนก้าวไปข้างหน้าสู่โอกาสในการลงทุนประเภทต่างๆได้อย่างมั่นคง

หน้าหลัก  >  บริการซื้อ-ขายหลักทรัพย์  >  กองทุนส่วนบุคคล

กองทุนส่วนบุคคล

การลงทุนทางเลือกที่ให้โอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น จากกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยพื้นฐานของกิจการและเข้าลงทุนในหุ้นของกิจการที่มีราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงในลักษณะกระจุกตัว เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะกลาง-ยาวที่เหนือกว่าตลาด เราจะเลือกถือหุ้นที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ดีที่สุดเพียง 7-15 ตัวเท่านั้นในพอร์ตการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา

“Bottom-up Approach”

 

มุ่งมั่นในการศึกษาพื้นฐานธุรกิจเพื่อประเมินมูลค่าของกิจการเป้าหมายเป็นรายกิจการ

“ลงทุนแบบ
กระจุกตัว”

 

ลงทุนในหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงในลักษณะกระจุกตัวโดยมิได้อิงสัดส่วนการถือหุ้นกับดัชนี

“การบริหาร
ความเสี่ยงอย่าง
เป็นระบบ”

เพื่อสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่สูงกว่าตลาดในระยะยาว

นโยบายการลงทุน


 

 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ได้แก่

นายพสุวุฒิ วิไลนิรันดร์, CFA
หัวหน้าฝ่ายบริหารการลงทุนส่วนบุคคล
อีเมล: phasuvut.vilainerun@scb.co.th

นายลัทธสิทธิ์ เลาหศิริวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารการลงทุนส่วนบุคคล
อีเมล: lattasit.laohasiriwong@scb.co.th

นายนครินทร์ เหลืองวัฒนากิจ, CFA
ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารการลงทุนส่วนบุคคล
อีเมล: nakarin.lueangwattanakit@scb.co.th


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อีเมล SCBS.PrivatePortfolioAdmin@scb.co.th