หน้าหลัก  >  ผลิตภัณฑ์และบริการ SCBS  >  หุ้นต่างประเทศ

หุ้นต่างประเทศ

หุ้นต่างประเทศ Offshore Stock เทรดหุ้นนอกลื่นมือ ค่าคอมชื่นใจทำไมถึงควรลงทุนในหุ้นต่างประเทศกับ SCBS เปิดบัญชีลงทุนง่ายผ่านแอปพลิเคชัน EASY INVEST อนุมัติไว ไม่ต้องส่งเอกสารเพิ่ม ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 25 ประเทศทั่วโลก กระจายความเสี่ยง เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน ลงทุนออนไลน์ง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน EASY INVEST และเว็บไซต์ SCBS Global Trade ไม่จำกัดเงินลงทุนขั้นต่ำ ไม่มีค่าธรรมเนียมโอนเงิน แลกเงินสกุลต่างประเทศ มีบทวิเคราะห์การลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญเริ่มต้นลงทุนในหุ้นต่างประเทศกับ SCBS ลูกค้าที่ใช้แอปพลิเคชัน SCB EASY สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EASY INVEST แล้วกดปุ่มเริ่มต้นใช้งาน เพื่อเปิดบัญชีลงทุน เมื่อบัญชีลงทุนได้รับการอนุมัติ ลูกค้าจะได้รับอีเมลแจ้งอนุมัติการเปิดบัญชีลงทุน สามารถเริ่มต้นลงทุนได้เลย ผ่านแอปพลิเคชัน EASY INVEST เว็บไซต์ SCBS Global Trade หรือผู้แนะนำการลงทุน เทรดหุ้นนอกลื่นมือ ค่าคอมชื่นใจลงทุนในหุ้นต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชัน EASY INVEST ในตลาดสหรัฐอเมริกา และฮ่องกง เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน EASY INVEST เลือกเมนู MORE เลือกเมนู Foreign Currency แล้วเลือกสกุลเงิน เพื่อสมัครบริการยื่นแบบภาษี (กรณีลงทุนด้วยสกุลเงิน USD) และแลกสกุลเงินต่างประเทศ ลงทุนในหุ้นต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ SCBS Global Trade ในตลาดสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน เบลเยียม โปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ ฟินแลนด์ สวีเดน และเดนมาร์ก โอนเงินบาทเข้าบัญชีหุ้นต่างประเทศ สมัครบริการยื่นแบบภาษี แลกสกุลเงินต่างประเทศ และลงทุนผ่านเว็บไซต์ SCBS Global Trade ดูคู่มือการลงทุนทั้งหมดของหุ้นต่างประเทศ เปิดบัญชีลงทุน และเริ่มลงทุนได้ทันทีบนแอปพลิเคชัน EASY INVEST

Offshore Bond Trading
with SCBS

ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ SCBS เปิดให้บริการมีดังต่อไปนี้

อเมริกาเหนือ

 • สหรัฐอเมริกา
 • แคนาดา

ยุโรป

 • สหราชอาณาจักร
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมัน
 • สเปน
 • อิตาลี
 • เบลเยี่ยม
 • โปรตุเกส
 • สวีเดน
 • เดนมาร์ก
 • เนเธอร์แลนด์
 • ฟินแลนด์

       

เอเชียแปซิฟิค

 • ออสเตรเลีย
 • ฮ่องกง
 • ญี่ปุ่น
 • เกาหลีใต้
 • อินโดนีเซีย
 • สิงคโปร์
 • มาเลเซีย
 • ฟิลิปปินส์
 • เวียดนาม
 • จีน
 • ไต้หวัน
 

*ขณะนี้เรายังไม่เปิดบริการให้ต่างชาติทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศที่ตนเองถือสัญชาติและมีถิ่นฐานนั้นๆอยู่
**หากลูกค้าสนใจซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น ๆนอกเหนือจากตารางข้างต้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศ

 

เวลาการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Trading Hours)

ประเทศ ชื่อตลาด
หลักทรัพย์
ชื่อย่อ ชั่วโมงซื้อขาย
(ตามเวลาท้องถิ่น
ประเทศนั้นๆ)
ชั่วโมงซื้อขาย
(เมื่อเทียบเวลา
ประเทศไทย)*
สกุล
เงิน
วันที่
ชำระเงิน
U.S.* New York
Stock Exchange
NYSE 09.30 - 16.00 20.30 - 03.00* USD T+2
American
Stock Exchange
AMEX 09.30 - 16.00 20.30 - 03.00* USD T+2
NASDAQ NASDAQ 09.30 - 16.00 20.30 - 03.00* USD T+2
Canada* Toronto
Stock Exchange
TSX 09.30 - 16.00 20.30 - 03.00* CAD T+2
U.K.* London
Stock Exchange
LSE 08.00 - 16.30 14.00 - 22.30* GBP T+2
France* Euronext Paris PAR 09.00 - 17.30 14.00 - 22.30* EUR T+2
Germany* Frankfurt/
Xetra Stock
Exchange
FSE 09.00 - 17.30 14.00 - 22.30* EUR T+2
Italy* Milan Stock
Exchange
MIL 09.00 - 17.30 14.00 - 22.30* EUR T+2
Belgium* Euronext Brussels BRU 09.00 – 17.30 14.00 - 22.30* EUR T+2
Portugal* Euronext Lisbon LISB 09.00 – 17.30 15.00 – 23.30* EUR T+2
Spain* Sistema De
Interconexion
Burstail Espanol
SIBE 09.00 - 17.30 14.00 - 22.30* EUR T+2
Netherlands* Euronext
Amsterdam
AMS 09.00 - 17.30 14.00 - 22.30* EUR T+2
Finland* Helsinki
Stock Exchange
HEL 09.00 - 17.30 14.00 - 22.30* EUR T+2
Sweden* Stockholm Stock
Exchange
STO 09.00 - 17.30 14.00 - 22.30* SEK T+2
Denmark* Copenhagen Stock
Exchange
CSE 09.00 - 17.00 14.00 - 22.00* DKK T+2
Hong Kong Hong Kong
Stock Exchange
HKEX 09.30 - 16.00 08.30 - 15.00 HKD T+2
Japan Tokyo
Stock Exchange
TSE 09.00 - 15.00 07.00 - 13.00 JPY T+2
Australia* Australian
Stock Exchange
ASX 10.00 - 16.00 06.00 - 12.00* AUD T+2
China (A-Share) Shanghai
Stock Exchange
SSE 09.30 - 15.00 08.30 - 14.00 CNY,SGD T+1
Shenzhen
Stock Exchange
SZSE 09.30 - 15.00 08.30 - 14.00 CNY,SGD T+1
Taiwan Taiwan
Stock Exchange
TWSE 09.00 - 13.30 08.00 - 12.30 SGD T+2
Korea Korea Exchange KRX 09.00 - 15.00 07.00 - 13.00 SGD T+2
Indonesia Indonesia
Stock Exchange
IDX 09.00 - 16.00 09.00 - 16.00 IDR T+3
Philippines Philippines
Stock Exchange
PSE 09.30 - 15.30 08.30 - 14.30 SGD T+3
Malaysia Bursa
Malaysia or
Malaysia
Exchange
MYX 09.00 - 17.00 08.00 - 16.00 MYR T+2
Singapore Singapore
Exchange
Securities
Trading
SGX 09.00 - 17.00 08.00 - 16.00 SGD T+3
Vietnam Ho Chi Minh
Stock Exchange
HOSE/HSX 09.00 - 15.00 09.00 - 15.00 VND T+2
Hanoi
Stock Exchange
HNX 09.00 - 15.00 09.00 - 15.00 VND T+2

 

 

 

 

 

คุณสมบัติขั้นต่ำเพื่อใช้งานในระบบ SCBS Global Trade

Device Type Operating Systems Browsers
PC Windows 7
Windows 8
Windows 10
IE10+
Firefox 25
Chrome
MAC OSX 10.6+ Safari (newest)
Chrome (newest)
ChromeBook Chrome OS version 44+ Chrome
Linux PC Linux Chromium
Firefox Not support
Tablet iPhone - iOS 7+
Android 4.1+
Windows 8/10*
Safari
Chrome
IE11
SmartPhone iPhone - iOS 7+
Android 4.1+
BlackBerry10
Windows 8/10*
Safari
Chrome
BB Browser
IE11

เปิดบัญชี Offshore

บุคคลธรรมดา: ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป

สำหรับลูกค้าใหม่

เอกสารเปิดบัญชีซื้อขาย
หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี
1. ใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขาย
2. บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
3. แบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า
4. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน
5. แบบฟอร์มเพิ่มเติมที่ทางตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศเรียกเก็บ เช่น W-8BEN
6. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชีแคชบาลานซ์
1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 2 ชุด
3. สำเนาหลักฐานทางการเงิน 1 ชุด
4. หลักฐานเงินเดือน (ถ้ามี)
5. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมอากรแสตมป์ 30 บาท (ถ้ามี)

สำหรับลูกค้าปัจจุบัน

เอกสารเปิดบัญชีซื้อขาย
หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี
1. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชีแคชบาลานซ์
2. บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทน นายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนใน หลักทรัพย์ต่างประเทศ
3. แบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม สำหรับลูกค้า
4. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน
5. แบบฟอร์มเพิ่มเติมที่ทางตลาดหลักทรัพย์ ต่างประเทศเรียกเก็บ เช่น W-8BEN
1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 2 ชุด
3. สำเนาหลักฐานทางการเงิน 1 ชุด
4. หลักฐานเงินเดือน (ถ้ามี)
5. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมอากรแสตมป์ 30 บาท (ถ้ามี)

เอกสารทุกอย่างลูกค้าต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยหมึกจริงให้เหมือนกับตัวอย่างลายเซ็น ที่ให้ทางบริษัทไว้

นิติบุคคล

เอกสารเปิดบัญชีซื้อขาย
หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี
1. ใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขาย
2. บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
3. แบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า
4. แบบฟอร์มเพิ่มเติมที่ทางตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศเรียกเก็บ เช่น W8BEN-E
5. แบบแจ้งสถานะความเป็นนิติบุคคลอเมริกัน/ ไม่เป็นนิติบุคคลอเมริกัน
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
2. ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตราประทับ
3. สำเนาหนังสือมอบอำนาจกรณีมีการมอบอำนาจให้กระทำการแทนบริษัท
4. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
5. งบการเงินย้อนหลัง 2 ปี
6. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
7. รายงานการประชุมเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
8. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมอากรแสตมป์ 30 บาท (ถ้ามี)

เอกสารทุกอย่างต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามให้เหมือนกับตัวอย่าง ลายมือชื่อที่ให้ทางบริษัทไว้

ประเภทบัญชี : การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเป็นแบบฝากเงินสด (Cash balance) คือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้วงเงินเท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้าฝากไว้กับบริษัท

ขั้นตอนการอนุมัติการเปิดบัญชี

การจัดสรรการลงทุนสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ประเภทของนักลงทุน
การจัดสรรวงเงินต่อครั้ง (USD)
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคลทรัพย์สิน < 1,000 ล้าน
นิติบุคคลทรัพย์สิน >1,000 ล้าน
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศ

Phone: +66 2 949 1225
Fax: +66 2 949 1185
Email: Offshore@scb.co.th

หลักเกณฑ์และข้อแนะนำสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ตราสารที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

 • หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ อันเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว
 • พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่รัฐบาลต่างประเทศ หน่วยงานต่างประเทศ หรือ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน
 • ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ (investment grade)
 • หุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งผู้ออกมีแผนงานและกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการนำหุ้นดังกล่าวไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 • หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่ กลต. อนุญาต ซึ่งหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยต่างประเทศ
 • ตราอนุพันธ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ

 • เงินลงทุนที่ใช้ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องไม่ได้มาจากการกู้ยืม
 • พนักลงทุนสามารถป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้โดยการ hedging กับสถาบันการเงิน โดยต้องแจ้งให้กับบริษัททราบ
 • บัญชีร่วมและบัญชีคณะบุคคลไม่สามารถลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 • กรณีที่ลูกค้ามีรายได้จำนวนใด ๆ ที่ได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อเมริกาที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องยื่นข้อมูลรายได้จำนวนใด ๆ ที่ได้รับและถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกา

ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขสาหรับการใช้บริการการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีบัญชีเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Offshore)

ค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่านายหน้า

ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ค่าคอมมิชชั่น /
ค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำต่อรายการซื้อขาย
ตลาดที่สามารถซื้อขายได้ทั้งระบบออนไลน์และผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
US*** 8 cps / 4.99 USD
UK*** 0.25% / 30 GBP
France*** 0.25% / 35 EUR
Germany*** 0.25% / 35 EUR
Italy*** 0.25% / 35 EUR
Belgium*** 0.25% / 35 EUR
Portugal*** 0.25% / 35 EUR
Spain 0.25% / 35 EUR
Netherlands 0.25% / 35 EUR
Finland 0.25% / 35 EUR
Sweden 0.25% / 250 SEK
Denmark 0.25 % / 250 DKK
Hong Kong*** 0.20% / 100 HKD
ตลาดที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดช่องทางเดียว
Canada 0.25% / 50 CAD 
Australia 0.25% / 45 AUD 
Singapore 0.25% / 25 SGD 
Japan 0.30% / 2,000 JPY
Malaysia 0.30% / 65 MYR 
Philippines 0.50% / 2,000 PHP
Indonesia 0.50% / 45 SGD
Korea 0.60% / 60,000 KRW
Vietnam* 0.30% / 650,000 VND** 
China (A-Share)* 0.30% / 200 RMB
Taiwan 0.50% / 1,500 TWD
 • ค่าธรรมเนียมที่ระบุข้างต้นยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่น ๆที่ต้องชำระสำหรับบางประเทศ
 • ฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินออกนอกประเทศในทุกสกุลเงิน มูลค่าการโอนขั้นต่ำครั้งละ 10,000 บาท
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าประเทศ สำหรับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) และ ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) ยกเว้น กรณีที่ขอโอนเงินกลับเป็นสกุลเงินต่างประเทศเพื่อฝากเข้าบัญชีสกุลเงินตราต่างประเทศ (FCD) (เฉพาะบัญชี FCD ที่เปิดกับธนาคารไทยพาณิชย์) หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ มีค่าธรรมเนียม 1,200 บาท/ครั้ง/สกุลเงิน โดยอัตราดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารต่างประเทศ (Interbank Charge) อาจเรียกเก็บเพิ่มเติม
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าประเทศ 500 บาท ต่อครั้งต่อสกุลเงิน สำหรับสกุลเงินอื่น ๆ (นอกจาก USD, HKD, VND, CNY) โดยยังไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารต่างประเทศอาจเรียกเก็บเพิ่มเติม
 • *ค่าธรรมเนียมในการโอนกลับของสกุลเงินเวียดนามดอง (VND) และ สกุลเงินหยวน (CNY) 1,500 บาท ต่อครั้ง โดยยังไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารต่างประเทศอาจเรียกเก็บเพิ่มเติม  
 • **ค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำตลาดเวียดนาม มีเงื่อนไข คือ ลูกค้าเทรดหลักทรัพย์ตัวเดียวกันภายในวันเดียวกัน โดยที่ไม่สามารถรวมยอดซื้อและขายได้ (คิดฝั่งซื้อแยกฝั่งขาย)
 • *** อัตราค่านายหน้าสำหรับการซื้อขาย Offline อาจมีราคาสูงกว่าตารางข้างต้น
 • ค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมต่าง ๆที่เกี่ยวข้องอาจเปลี่ยนแปลงได้

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

หลักทรัพย์ ประเภทของ
ค่าธรรมเนียม
ใช้สำหรับ
รายการ
อัตราค่าธรรมเนียม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
Vietnam Tax Regulation Fee Sell 0.107% on sell-transaction trading value
Singapore Clearing Fee Buy & Sell 0.034775%
(0.0535% for structured warrants, max S$214)
Trading Fee Buy & Sell 0.008025%
Settlement Instruction fee Buy & Sell 0.3745 SGD
Malaysia Clearing Fee Buy & Sell 0.034026% max MYR1,134.2 per contract
Stamp Duty Buy & Sell MYR 1.07 for every 1,000
(max MYR214 per contract)
SST Fee Buy & Sell 0.01284%
US ADR Fee -  varies  on a case-by-case basis
SEC Fee Sell 0.0005457%
(effective from 23 February 2021 onwards)
Hong Kong Levy Fee Buy & Sell 0.002889%
Trading Fee Buy & Sell 0.00535%
Stamp Duty Buy & Sell 0.1391% (Round up to the nearest HKD)
Clearing Fee Buy & Sell 0.00535%(min HKD 3.21)
France Financial
 Transaction Tax  
Buy 0.321%
Italy Financial
 Transaction Tax  
Buy 0.107%
UK PTM Levy
(Panel of Takeovers
and Mergers)
Buy & Sell GBP1.07(trade above GBP10,000)
Stamp Duty Buy Additional0.535% on gross proceeds of
UK and Irish stocks
    ForEUR-denominated stock,
the UK stamp duty (buy only) will be 1.07%
Korea Sales Tax Sell only 0.321%
Indonesia Stamp Duty Sell 0.107%
Exchange Fee Buy & Sell 0.0321%
Levy Fee Buy & Sell 0.00535%
Value Added Tax (VAT) Buy & Sell 0.01391%
Philippines Value Added Tax (VAT) Buy & Sell 0.0428%
BSRD Fee (Bangko Sentral Registration Document) Buy & Sell 1,070 PHP
Sales Tax Sell 0.642%
China
(A-Share)
Handling fee Buy & sell 0.005211%
Securities Management fee Buy & sell 0.00214%
Transfer fee Buy & sell 0.00428% on gross value or consideration
Stamp Duty sell 0.107%
Taiwan Trading fee Buy & Sell 267.5 TWD
Sales Tax Sell 0.321%
Custody Fee - 0.01% on month end portfolio value
 • กรุณา คลิก เพื่อดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมจากสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ได้รับของผู้ถือหุ้น
 • การโอนหลักทรัพย์ : นักลงทุนอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากการโอนหลักทรัพย์
 • ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามหน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • “กรณีที่ลูกค้ามีเงินสกุลต่างประเทศ ที่ถูกดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายอัตราดอกเบี้ยตามอัตราที่แต่ละสกุลเงินเรียกเก็บ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป” 
 • ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ประเภทกองทุนรวม (Mutual Fund) คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศ

Phone:  +66 2 949 1225
Fax:      +66 2 949 1185
Email:    Offshore@scb.co.th