ผลิตภัณฑ์และบริการ SCBS

พร้อมสรรพด้านบริการทางการลงทุน มุ่งเน้นดำเนินการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ การนำเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ด้วยการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ที่มีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่งด้วยแล้ว เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า บริษัทฯ มีศักยภาพในการนำพาผู้ลงทุนก้าวไปข้างหน้าสู่โอกาสในการลงทุนประเภทต่างๆได้อย่างมั่นคง

หน้าหลัก  >  บริการซื้อ-ขายหลักทรัพย์  >  บทวิเคราะห์หลักทรัพย์

บทวิเคราะห์หลักทรัพย์

สวัสดีตอนเช้า

บทวิเคราะห์ตลาดและภาพรวมประจำวัน

พบกับ Market Outlook รายวันที่น่าสนใจได้ที่นี่ ให้คุณได้ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงิน

อ่านต่อ

ข่าว/บทวิเคราะห์เศรษฐกิจ

ภาพรวมเศรษฐกิจ

ข่าว/บทวิเคราะห์เศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ

อ่านต่อ

สวัสดี TFEX

Update

กลยุทธ์การลงทุน TFEX รายวัน ติดตามได้ที่นี่

อ่านต่อ

คุณภาพของข้อมูลนับเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้การทำธุรกรรมด้านการเงินและการลงทุนประสบความสำเร็จซึ่งข้อมูลที่มีความแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์จะได้มาจาก การศึกษาค้นคว้าและการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ จากแหล่งที่มาซึ่งเชื่อถือได้

ทีมงานวิเคราะห์ของบริษัท มีเครือข่ายข้อมูลที่กว้างขวาง เพราะนอกจากจะเป็นบริษัทในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการ วิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงมหภาค พนักงานยังมีความสัมพันธ์อันดีและมีการติดต่ออย่างสม่ำเสมอกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน และธุรกิจภาคเอกชนอีกหลายสาขา ทำให้ทราบถึงสภาวะการณ์ความเคลื่อนไหว และแนวโน้มของตลาด สามารถนำความรู้เหล่านั้นมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเหมะสมและเต็มประสิทธิภาพ

ทีมงานวิเคราะห์ของบริษัท มีการปรับฐานข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้งยังจับตาดูความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง ของตลาดจึงทำให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลประโยชน์จากการลงทุนได้อย่างแม่นยำ และทันต่อเหตุการณ์

ทีมงานวิเคราะห์ของบริษัทประกอบด้วยนักวิเคราะห์ที่มีความชำนาญ มากด้วยประสบการณ์และความรู้เชิงลึกในแต่ละภาคอุตสาหกรรม สามารถจัดทำผลงานวิเคราะห์ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึงทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ทั้งนี้ ทีมงานวิเคราะห์ของบริษัทได้จัดทำรายงานภาวะการตลาดและกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น และระยะยาว บทวิเคราะห์รายตัวบทวิเคราะห์ผลประกอบการ บทวิเคราะห์รายอุตสาหกรรม บทวิเคราะห์ทางเทคนิค บทวิเคราะห์ตลาดอนุพันธ์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารและผลการวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอและนำไปใช้ในการตัดสินใจลงทุนได้ถูกต้อง