ผลิตภัณฑ์และบริการ SCBS

พร้อมสรรพด้านบริการทางการลงทุน มุ่งเน้นดำเนินการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ การนำเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ด้วยการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ที่มีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่งด้วยแล้ว เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า บริษัทฯ มีศักยภาพในการนำพาผู้ลงทุนก้าวไปข้างหน้าสู่โอกาสในการลงทุนประเภทต่างๆได้อย่างมั่นคง

หน้าหลัก  >  บริการซื้อ-ขายหลักทรัพย์  >  Block Trade SCBS

Block Trade SCBS

Block trade SCBSBlock trade SCBS

Block trade SCBS

คำถามที่พบบ่อย

1) Block trade คืออะไร ?

“Block trade เป็นบริการสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบรายใหญ่ที่ทาง Broker จะเป็นคู่สัญญาให้กับนักลงทุนโดยมีสินค้าอ้างอิงเป็นหุ้นที่ทาง TFEX กำหนด ปัจจุบันมีทั้งหมด 112 ตัว ลูกค้าใช้เงินลงทุนเพียง 5-20 % ของมูลค่าของสินค้าอ้างอิงเพื่อวางหลักประกันก่อนส่งคำสั่งซื้อสัญญาฯ”

2) การทำ BT ต่างจากการทำ SSF อย่างไร?

“ต่างกันตรงที่การซื้อขาย Single Stock Futures (SSF) นักลงทุนจะกู้เงินจากบริษัทหลักทรัพย์เพื่อซื้อหรือขายหุ้นสามัญอ้างอิงผ่านการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์แบบรายใหญ่ (Block Trade) ตามจำนวนขั้นต่ำที่ TFEX กำหนด ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จะเข้าเป็นคู่สัญญาฝั่งตรงข้ามกับนักลงทุนโดยการทำรายการซื้อขายผ่านตลาด TFEX ซึ่งทำให้การซื้อขาย Block Trade มีปริมาณการซื้อขายสูง มีสภาพคล่องสูงกว่า และนักลงทุนต้องเสียค่าดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการซื้อขาย SSF

3) ต้องวางหลักประกันขั้นต่ำเท่าไหร่?

“TFEX เป็นผู้กำหนดขั้นต่ำ โดยหุ้นแต่ละตัวที่จะทำ Block trade จะมีขั้นต่ำไม่เท่ากัน โดยจะมีการปรับปรุงทุกๆ 1-2 เดือน นักลงทุนเช็คการวางหลักประกันขั้นต่ำได้ที่ www.scbs.com หรือ www.tfex.co.th”

4) เมื่อเปิดสถานะ short ทาง Broker ทำการป้องกันความเสี่ยงอย่างไร?

“เมื่อนักลงทุนเปิดสถานะ SHORT กับทางบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ผู้ซึ่งเข้าเป็นคู่สัญญา โดยมีสถานะสัญญาเป็นขา LONG บริษัทหลักทรัพย์จะทำการป้องกันความเสี่ยงโดยการยืมหุ้นสามัญอ้างอิง (SBL) ขายShort ในตลาดหุ้น (SET) ก่อนที่จะเปิดสถานะ Long ในตลาด TFEX”

5) “Block trade ไม่มีวันหมดอายุ เพราะสามารถ Rollover ข้ามseries ได้” จริงหรือไม่?

“สัญญา Block trade มีวันหมดอายุ แต่เมื่อใกล้วันหมดอายุ นักลงทุนสามารถ Rollover สัญญาไปซีรี่ย์ถัดไป เพื่อต่ออายุสัญญาได้ ทั้งนี้ทางค่าย BT23 จะทำการแจ้งเตือนก่อนสัญญาใกล้หมดอายุผ่านผู้แนะนำการลงทุน”

6) Block Trade ใช้บัญชีเดียวกับบัญชี TFEX หากสนใจเปิดบัญชี TFEX Block trade กับ SCBS” ทำอย่างไร?

“นักลงทุนติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่านหรือ SCBS Call Center 02-949-1999”