ผลิตภัณฑ์และบริการ SCBS

พร้อมสรรพด้านบริการทางการลงทุน มุ่งเน้นดำเนินการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ การนำเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ด้วยการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ที่มีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่งด้วยแล้ว เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า บริษัทฯ มีศักยภาพในการนำพาผู้ลงทุนก้าวไปข้างหน้าสู่โอกาสในการลงทุนประเภทต่างๆได้อย่างมั่นคง

หน้าหลัก  >  บริการซื้อ-ขายหลักทรัพย์  >  การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

Offshore Bond Trading
with SCBS

ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ SCBS เปิดให้บริการมีดังต่อไปนี้

อเมริกาเหนือ

 • สหรัฐอเมริกา
 • แคนาดา
 • ยุโรป

 • สหราชอาณาจักร
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมัน
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • สเปน
 • อิตาลี
 • เบลเยี่ยม
 • โปรตุเกส
 • สวีเดน
 • เดนมาร์ก
 • เนเธอร์แลนด์
 • ฟินแลนด์

    
 • เอเชียแปซิฟิค

 • ออสเตรเลีย
 • ฮ่องกง
 • ญี่ปุ่น
 • เกาหลีใต้
 • อินโดนีเซีย
 • สิงคโปร์
 • มาเลเซีย
 • ฟิลิปปินส์
 • เวียดนาม
 • จีน
 • ไต้หวัน
 • *ขณะนี้เรายังไม่เปิดบริการให้ต่างชาติทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศที่ตนเองถือสัญชาติและมีถิ่นฐานนั้นๆอยู่
  **หากลูกค้าสนใจซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น ๆนอกเหนือจากตารางข้างต้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศ

   

  เวลาการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Trading Hours)

  ประเทศ ชื่อตลาด
  หลักทรัพย์
  ชื่อย่อ ชั่วโมงซื้อขาย
  (ตามเวลาท้องถิ่น
  ประเทศนั้นๆ)
  ชั่วโมงซื้อขาย
  (เมื่อเทียบเวลา
  ประเทศไทย)*
  สกุล
  เงิน
  วันที่
  ชำระเงิน
  U.S.* New York
  Stock Exchange
  NYSE 09.30 - 16.00 20.30 - 03.00* USD T+2
  American
  Stock Exchange
  AMEX 09.30 - 16.00 20.30 - 03.00*
  USD T+2
  NASDAQ NASDAQ 09.30 - 16.00 20.30 - 03.00*
  USD T+2
  Canada* Toronto
  Stock Exchange
  TSX 09.30 - 16.00 20.30 - 03.00*
  CAD T+2
  U.K.* London
  Stock Exchange
  LSE 08.00 - 16.30 14.00 - 22.30* GBP T+2
  France* Euronext Paris PAR 09.00 - 17.30 14.00 - 22.30*
  EUR T+2
  Germany* Frankfurt/
  Xetra Stock
  Exchange
  FSE 09.00 - 17.30 14.00 - 22.30*
  EUR T+2
  Italy* Milan Stock
  Exchange
  MIL 09.00 - 17.30 14.00 - 22.30*
  EUR T+2
  Belgium* Euronext Brussels BRU 09.00 – 17.30 14.00 - 22.30*
  EUR T+2
  Portugal* Euronext Lisbon LISB 09.00 – 17.30
  15.00 – 23.30*
  EUR T+2
  Spain* Sistema De
  Interconexion
  Burstail Espanol
  SIBE 09.00 - 17.30 14.00 - 22.30*
  EUR T+2
  Netherlands* Euronext
  Amsterdam
  AMS 09.00 - 17.30 14.00 - 22.30*
  EUR T+2
  Finland* Helsinki
  Stock Exchange
  HEL 09.00 - 17.30 14.00 - 22.30*
  EUR T+2
  Switzerland* Swiss Virt-X VX 09.00 - 17.30 14.00 - 22.30*
  CHF T+2
  Sweden* Stockholm Stock
  Exchange
  STO 09.00 - 17.30 14.00 - 22.30*
  SEK T+2
  Denmark* Copenhagen Stock
  Exchange
  CSE 09.00 - 17.00 14.00 - 22.00* DKK T+2
  Hong Kong Hong Kong
  Stock Exchange
  HKEX 09.30 - 16.00 08.30 - 15.00 HKD T+2
  Japan Tokyo
  Stock Exchange
  TSE 09.00 - 15.00 07.00 - 13.00 JPY T+2
  Australia* Australian
  Stock Exchange
  ASX 10.00 - 16.00 06.00 - 12.00* AUD T+2
  China (A-Share) Shanghai
  Stock Exchange
  SSE 09.30 - 15.00 08.30 - 14.00 CNY,SGD T+1
  Shenzhen
  Stock Exchange
  SZSE 09.30 - 15.00 08.30 - 14.00 CNY,SGD T+1
  Taiwan Taiwan
  Stock Exchange
  TWSE 09.00 - 13.30 08.00 - 12.30 SGD T+2
  Korea Korea Exchange KRX 09.00 - 15.00 07.00 - 13.00 KRW T+2
  Indonesia Indonesia
  Stock Exchange
  IDX 09.00 - 16.00 09.00 - 16.00 IDR T+3
  Philippines Philippines
  Stock Exchange
  PSE 09.30 - 15.30 08.30 - 14.30 SGD T+3
  Malaysia Bursa
  Malaysia or
  Malaysia
  Exchange
  MYX 09.00 - 17.00 08.00 - 16.00 MYR T+2
  Singapore Singapore
  Exchange
  Securities
  Trading
  SGX 09.00 - 17.00 08.00 - 16.00 SGD T+3
  Vietnam Ho Chi Minh
  Stock Exchange
  HOSE/HSX 09.00 - 15.00 09.00 - 15.00 VND T+2
  Hanoi
  Stock Exchange
  HNX 09.00 - 15.00 09.00 - 15.00 VND T+2


   

  คุณสมบัติขั้นต่ำเพื่อใช้งานในระบบ SCBS Global Trade

  Device TypeOperating SystemsBrowsers
  PCWindows 7
  Windows 8
  Windows 10
  IE10+
  Firefox 25
  Chrome
  MACOSX 10.6+Safari (newest)
  Chrome (newest)
  ChromeBookChrome OS version 44+Chrome
  Linux PCLinuxChromium
  Firefox Not support
  TabletiPhone - iOS 7+
  Android 4.1+
  Windows 8/10*
  Safari
  Chrome
  IE11
  SmartPhoneiPhone - iOS 7+
  Android 4.1+
  BlackBerry10
  Windows 8/10*
  Safari
  Chrome
  BB Browser
  IE11

  เปิดบัญชี Offshore

  บุคคลธรรมดา: ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป

  สำหรับลูกค้าใหม่

  เอกสารเปิดบัญชีซื้อขาย
  หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี
  1. ใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขาย
  2. บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
  3. แบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า
  4. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน
  5. แบบฟอร์มเพิ่มเติมที่ทางตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศเรียกเก็บ เช่น W-8BEN
  6. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชีแคชบาลานซ์
  1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
  2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 2 ชุด
  3. สำเนาหลักฐานทางการเงิน 1 ชุด
  4. หลักฐานเงินเดือน (ถ้ามี)
  5. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมอากรแสตมป์ 30 บาท (ถ้ามี)

  สำหรับลูกค้าปัจจุบัน

  เอกสารเปิดบัญชีซื้อขาย
  หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี
  1. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชีแคชบาลานซ์
  2. บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทน นายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนใน หลักทรัพย์ต่างประเทศ
  3. แบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม สำหรับลูกค้า
  4. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน
  5. แบบฟอร์มเพิ่มเติมที่ทางตลาดหลักทรัพย์ ต่างประเทศเรียกเก็บ เช่น W-8BEN
  1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
  2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 2 ชุด
  3. สำเนาหลักฐานทางการเงิน 1 ชุด
  4. หลักฐานเงินเดือน (ถ้ามี)
  5. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมอากรแสตมป์ 30 บาท (ถ้ามี)

  เอกสารทุกอย่างลูกค้าต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยหมึกจริงให้เหมือนกับตัวอย่างลายเซ็น ที่ให้ทางบริษัทไว้

  นิติบุคคล

  เอกสารเปิดบัญชีซื้อขาย
  หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี
  1. ใบคำขอเปิดบัญชีซื้อขาย
  2. บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
  3. แบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า
  4. แบบฟอร์มเพิ่มเติมที่ทางตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศเรียกเก็บ เช่น W8BEN-E
  5. แบบแจ้งสถานะความเป็นนิติบุคคลอเมริกัน/ ไม่เป็นนิติบุคคลอเมริกัน
  1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์
  2. ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตราประทับ
  3. สำเนาหนังสือมอบอำนาจกรณีมีการมอบอำนาจให้กระทำการแทนบริษัท
  4. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  5. งบการเงินย้อนหลัง 2 ปี
  6. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
  7. รายงานการประชุมเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
  8. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมอากรแสตมป์ 30 บาท (ถ้ามี)

  เอกสารทุกอย่างต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามให้เหมือนกับตัวอย่าง ลายมือชื่อที่ให้ทางบริษัทไว้

  ประเภทบัญชี : การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเป็นแบบฝากเงินสด (Cash balance) คือ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้วงเงินเท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้าฝากไว้กับบริษัท

  ขั้นตอนการอนุมัติการเปิดบัญชี

  การจัดสรรการลงทุนสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

  ประเภทของนักลงทุน
  การจัดสรรวงเงินต่อครั้ง (USD)
  บุคคลธรรมดา
  นิติบุคคลทรัพย์สิน < 1,000 ล้าน
  นิติบุคคลทรัพย์สิน >1,000 ล้าน
  ไม่จำกัด
  ไม่จำกัด
  ไม่จำกัด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศ

  Phone: +66 2 949 1225
  Fax: +66 2 949 1185
  Email: Offshore@scb.co.th

  หลักเกณฑ์และข้อแนะนำสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

  ตราสารที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

  • หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ อันเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว
  • พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่รัฐบาลต่างประเทศ หน่วยงานต่างประเทศ หรือ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน
  • ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ (investment grade)
  • หุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งผู้ออกมีแผนงานและกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการนำหุ้นดังกล่าวไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
  • หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่ กลต. อนุญาต ซึ่งหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยต่างประเทศ
  • ตราอนุพันธ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

  กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ

  • เงินลงทุนที่ใช้ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องไม่ได้มาจากการกู้ยืม
  • พนักลงทุนสามารถป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้โดยการ hedging กับสถาบันการเงิน โดยต้องแจ้งให้กับบริษัททราบ
  • บัญชีร่วมและบัญชีคณะบุคคลไม่สามารถลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
  • กรณีที่ลูกค้ามีรายได้จำนวนใด ๆ ที่ได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อเมริกาที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องยื่นข้อมูลรายได้จำนวนใด ๆ ที่ได้รับและถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกา

  ค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ค่านายหน้า

  ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ค่าคอมมิชชั่น /
  ค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำต่อรายการซื้อขาย
  ตลาดที่สามารถซื้อขายได้ทั้งระบบออนไลน์และผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
  US*** 8 cps / 30 USD
  UK*** 0.25% / 30 GBP
  France*** 0.25% / 35 EUR
  Germany*** 0.25% / 35 EUR
  Italy*** 0.25% / 35 EUR
  Belgium*** 0.25% / 35 EUR
  Portugal*** 0.25% / 35 EUR
  Spain 0.25% / 35 EUR
  Netherlands 0.25% / 35 EUR
  Finland 0.25% / 35 EUR
  Switzerland 0.25% / 35 CHF
  Sweden 0.25% / 250 SEK
  Denmark 0.25 % / 250 DKK
  Hong Kong*** 0.20% / 200 HKD
  ตลาดที่ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดช่องทางเดียว
  Canada 0.25% / 50 CAD 
  Australia 0.25% / 45 AUD 
  Singapore 0.25% / 25 SGD 
  Japan 0.30% / 2,000 JPY
  Malaysia 0.30% / 65 MYR 
  Philippines 0.50% / 2,000 PHP
  Indonesia 0.50% / 45 SGD
  Korea 0.60% / 60,000 KRW
  Vietnam* 0.30% / 650,000 VND** 
  China (A-Share)* 0.30% / 200 RMB
  Taiwan 0.50% / 1,500 TWD
  • ค่าธรรมเนียมที่ระบุข้างต้นยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่น ๆที่ต้องชำระสำหรับบางประเทศ
  • ฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินออกนอกประเทศในทุกสกุลเงิน
  • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าประเทศ 500 บาท ต่อครั้ง ต่อสกุลเงิน โดยยังไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารต่างประเทศอาจเรียกเก็บเพิ่มเติม
  • *ค่าธรรมเนียมในการโอนกลับของสกุลเงินเวียดนามดอง (VND) และ สกุลเงินหยวน (CNY) 1,500 บาท ต่อครั้ง โดยยังไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารต่างประเทศอาจเรียกเก็บเพิ่มเติม  
  • **ค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำตลาดเวียดนาม มีเงื่อนไข คือ ลูกค้าเทรดหลักทรัพย์ตัวเดียวกันภายในวันเดียวกัน โดยที่ไม่สามารถรวมยอดซื้อและขายได้ (คิดฝั่งซื้อแยกฝั่งขาย)
  • *** อัตราค่านายหน้าสำหรับการซื้อขาย Offline อาจมีราคาสูงกว่าตารางข้างต้น
  • ค่านายหน้าและค่าธรรมเนียมต่าง ๆที่เกี่ยวข้องอาจเปลี่ยนแปลงได้

  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

  หลักทรัพย์ ประเภทของ
  ค่าธรรมเนียม
  ใช้สำหรับ
  รายการ
  อัตราค่าธรรมเนียม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  Vietnam Tax Regulation Fee Sell 0.107% on sell-transaction trading value
  Singapore Clearing Fee Buy & Sell 0.034775%
  (0.0535% for structured warrants, max S$214)
  Trading Fee Buy & Sell 0.008025%
  Settlement Instruction fee Buy & Sell 0.3745 SGD
  Malaysia Clearing Fee Buy & Sell 0.034026% max MYR1,134.2 per contract
  Stamp Duty Buy & Sell MYR 1.07 for every 1,000
  (max MYR214 per contract)
  SST Fee Buy & Sell 0.01284%
  US ADR Fee -  varies  on a case-by-case basis
  SEC Fee Sell 0.0022149%
  Hong Kong Levy Fee Buy & Sell 0.002889%
  Trading Fee Buy & Sell 0.00535%
  Stamp Duty Buy & Sell 0.107%(Round up to the nearest HKD)
  Clearing Fee Buy & Sell 0.0107%(min HKD 3.21)
  France Financial
   Transaction Tax  
  Buy 0.321%
  Italy Financial
   Transaction Tax  
  Buy 0.107%
  UK PTM Levy
  (Panel of Takeovers
  and Mergers)
  Buy & Sell GBP1.07(trade above GBP10,000)
  Stamp Duty Buy Additional0.535% on gross proceeds of
  UK and Irish stocks
      ForEUR-denominated stock,
  the UK stamp duty (buy only) will be 1.07%
  Korea Sales Tax Sell only 0.321%
  Indonesia Stamp Duty Sell 0.107%
  Exchange Fee Buy & Sell 0.0321%
  Levy Fee Buy & Sell 0.0107%
  Value Added Tax (VAT) Buy & Sell 0.01391%
  Philippines Value Added Tax (VAT) Buy & Sell 0.0428%
  BSRD Fee (Bangko Sentral Registration Document) Buy & Sell 1,070 PHP
  Sales Tax Sell 0.642%
  China
  (A-Share)
  Handling fee Buy & sell 0.005211%
  Securities Management fee Buy & sell 0.00214%
  Transfer fee Buy & sell 0.00428% on gross value or consideration
  Stamp Duty sell 0.107%
  Taiwan Trading fee Buy & Sell 267.5 TWD
  Sales Tax Sell 0.321%
  • กรุณา คลิก เพื่อดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมจากสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ได้รับของผู้ถือหุ้น
  • การโอนหลักทรัพย์ : นักลงทุนอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากการโอนหลักทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามหน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • “กรณีที่ลูกค้ามีเงินสกุลต่างประเทศ ที่ถูกดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายอัตราดอกเบี้ยตามอัตราที่แต่ละสกุลเงินเรียกเก็บ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป” 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศ

  Phone:  +66 2 949 1225
  Fax:      +66 2 949 1185
  Email:    Offshore@scb.co.th