ผลิตภัณฑ์และบริการ SCBS

พร้อมสรรพด้านบริการทางการลงทุน มุ่งเน้นดำเนินการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ การนำเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ด้วยการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ที่มีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่งด้วยแล้ว เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า บริษัทฯ มีศักยภาพในการนำพาผู้ลงทุนก้าวไปข้างหน้าสู่โอกาสในการลงทุนประเภทต่างๆได้อย่างมั่นคง

หน้าหลัก  >  บริการซื้อ-ขายหลักทรัพย์  >  กองทุนรวม

กองทุนรวม

เกี่ยวกับบริการ

ด้วยการบริการด้านการลงทุนที่ครบวงจรของบล.ไทยพาณิชย์และตระหนักถึงวัตถุประสงค์การลงทุนที่หลากหลายของนักลงทุน บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมจึงของเราจึงเป็นในลักษณะ Open Architecture เพื่อให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในกองทุนตามนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนในกองทุนซึ่งคัดสรรมาแล้วจากหลากหลายสถาบัน

โดยปัจจุบันบล.ไทยพาณิชย์ได้เป็นตัวแทนซื้อขายกองทุนรวมให้กับ 12 บลจ. ด้วยความมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะนำเสนอ Best Investment & Best Benefit ให้กับลูกค้าและนักลงทุน

ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ

กองทุนตราสารหนี้ / กองทุนตราสารทุน / กองทุนเพื่อลดหย่อนภาษี RMF / LTF / กองทุนต่างประเทศ FIF / กองทุนอื่นๆ (กองทุนอสังหาริมทรัพย์ , กองทุน Commodities)

  • กองทุนตราสารหนี้
  • กองทุนต่างประเทศ FIF
  • กองทุนตราสารทุน
  • กองทุนอื่นๆ ( กองทุนอสังหาริมทรัพย์ , กองทุน Commodities)
  • กองทุนเพื่อลดหย่อนภาษี RMF/LTF
บลจ.ที่เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายติดต่อ

เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน หรือ

SCBS Call Center: 02 949 1999

หมายเหตุ : บริการดังกล่าวสำหรับลูกค้าประเภทบัญชีวงเงิน (Cash Account) เท่านั้น