หน้าหลัก  >  บริการซื้อ-ขายหลักทรัพย์  >  กองทุนรวม

SCBS Mutual Fund

เกี่ยวกับบริการ

บริการนายหน้าขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด มุ่งเน้นการให้บริการด้านการลงทุนที่ครบวงจรโดยตระหนักถึงวัตถุประสงค์การลงทุนที่หลากหลายของนักลงทุน การให้บริการในผลิตภัณฑ์กองทุนรวมของบริษัทฯ จึงเป็นในลักษณะ Open Architecture เพื่อให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในกองทุนตามนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนในกองทุน ที่คัดสรรมาแล้วจากหลากหลายบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ให้บริการเป็นนายหน้าขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับ 13 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทย ด้วยความมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะนำเสนอ Best Investment & Best Benefit ให้กับลูกค้าและนักลงทุน


บริการซื้อขายกองทุนรวมผ่านระบบ FundConnext

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดให้บริการซื้อขายกองทุนรวมผ่านระบบ FundConnext ซึ่งเป็นระบบงานกลางสำหรับอุตสาหกรรมกองทุนรวมที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ผู้ลงทุนสามารถขอรับการให้บริการกับทางบริษัทได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

 

ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ

  • กองทุนตราสารหนี้
  • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  • กองทุนตราสารทุน
  • กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  • กองทุนต่างประเทศ FIF
  • กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก


บลจ.ที่เป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย


หมายเหตุ : บริการดังกล่าวสำหรับลูกค้าประเภทบัญชีวงเงิน (Cash Account) เท่านั้น

ข่าวสารและประกาศจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

Date Time Fund Code AMC Code Announce Date Headline Details
07/02/2019 ONEPROP-D ONEAM 07/02/2019 ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย / การสับเปลี่ยนเข้า และการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของ กองทุน ONEPROP-D
คลิกเพื่อดูประกาศ
05/02/2019K-EUSAGE KASSET 05/02/2019 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม
คลิกเพื่อดูประกาศ
04/02/2019 LHGMA, LHGINCOME, LHGINCOMERM LHFUND 04/02/2019 แจ้งวันหยุดทำการสำหรับรายการขาย รับซื้อคืน และ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
คลิกเพื่อดูประกาศ
01/02/2019 CIMB - PRINCIPAL EPIF CPAM 01/02/2019 แจ้งการอัตราการจ่ายเงินปันผลกองทุน CIMB-PRINCIPAL EPIF
คลิกเพื่อดูประกาศ
02/01/2019 KT-WEQ RMF, KT-WEQ KTAM 02/01/2019 KT-WEQ, KT-WEQ RMF แจ้งเปลี่ยนกองทุนหลัก
คลิกเพื่อดูประกาศ

ประกาศอื่น ๆ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด