ผลิตภัณฑ์และบริการ SCBS

พร้อมสรรพด้านบริการทางการลงทุน มุ่งเน้นดำเนินการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ การนำเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ด้วยการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ที่มีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่งด้วยแล้ว เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า บริษัทฯ มีศักยภาพในการนำพาผู้ลงทุนก้าวไปข้างหน้าสู่โอกาสในการลงทุนประเภทต่างๆได้อย่างมั่นคง

หน้าหลัก  >  บริการซื้อ-ขายหลักทรัพย์  >  ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญ

DW 23 SCBS

Derivative Warrants NO.23

DW 23 (DW: Derivative Warrants) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่า โดดเด่นด้วย Price Guideline

ครั้งแรกของตลาดกับการประกาศประมาณการราคา DW เทียบกับราคาหุ้นอ้างอิงที่ระดับราคาต่างๆ รวมถึง การประกาศราคาประมาณการ DW Forward ล่วงหน้า4 วันทำการ เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถคาดการณ์ ผลตอบแทนและความเสี่ยงด้านราคาและระยะเวลาในการถือครองล่วงหน้าก่อนตัดสินใจลงทุน

สอบถามข้อมูลได้ที่

SCBS Call Center

โทรศัพท์: 0 2949 1999

โทรสาร: 0 2949 1114

E-mail: scbs.customerservice@scb.co.th