ผลิตภัณฑ์และบริการ SCBS

พร้อมสรรพด้านบริการทางการลงทุน มุ่งเน้นดำเนินการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ การนำเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ด้วยการสนับสนุนข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายของธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ที่มีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่งด้วยแล้ว เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า บริษัทฯ มีศักยภาพในการนำพาผู้ลงทุนก้าวไปข้างหน้าสู่โอกาสในการลงทุนประเภทต่างๆได้อย่างมั่นคง

หน้าหลัก  >  บริการซื้อ-ขายหลักทรัพย์

หุ้น

ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

บัญชีเติมเงิน
(Prepaid/Cash Balance)
บัญชีวงเงิน
(Cash Account)
บัญชีเครดิตบาลานซ์
(Credit Balance)
เหมาะกับใคร
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุน เปิดบัญชีง่าย อนุมัติไว สามารถตรวจสอบกำไร/ขาดทุนได้ง่าย และประหยัดค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
เหมาะสำหรับนักลงทุน ที่ต้องการสภาพคล่องในการบริหารเงินวางหลักประกันก่อนเทรดเพียง 20% ของมูลค่าหุ้นที่ต้องการซื้อและชำระเงินค่าหุ้นอีก 2 วันทำการถัดไป
เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการมีอำนาจซื้อหุ้นเพิ่มมากกว่าเงินสดที่ตัวเองมีอยู่ (Leverage) โดยวางเงินประกันหรือหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในพอร์ทในครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท ซึ่งหลักทรัพย์ที่จะนำมาเป็นหลักประกัน และวงเงินอนุมัตินั้น จะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
 • ส่งคำสั่งเองผ่านอินเตอร์เน็ต 0.157% ของมูลค่าซื้อขาย
 • ส่งคำสั่งผ่านผู้ดูแลบัญชี 0.257% ของมูลค่าซื้อขาย
การวางเงิน
ก่อนเทรด
 • โอนเงินหลักประกัน 100% สามารถเทรดได้ 100% หรือโอนเงินมาเท่าไร เทรดได้เท่านั้น
 • เงินสดคงเหลือในบัญชีหุ้นมีดอกเบี้ยให้
 • โอนเงินหลักประกัน 20% สามารถเทรดได้ 100% (**ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดอัตราหลักประกันเป็น 20% จากเดิม 15% เริ่ม 2 พ.ค. 56)
 • เงินสดคงเหลือในบัญชีหุ้นมีดอกเบี้ยให้
 • ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50 บาท /วัน (ไม่รวม VAT)
 • วางเงินประกันขั้นต่ำในครั้งแรก หรือใช้หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชี Credit Balance ได้ ไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท
 • เงินสดคงเหลือในบัญชีหุ้นมีดอกเบี้ยให้
วิธีการชำระราคาค่าซื้อ/รับค่าขายหุ้น
 • ชำระค่าซื้อ: หักจากเงินที่อยู่ในบัญชีหุ้น
 • รับค่าขาย: เงินอยู่ในบัญชีหุ้น สามารถใช้เป็นอำนาจการซื้อหุ้นต่อได้ทันที
 • ชำระค่าซื้อ: หักเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ในวันทำการที่ 2 หลังจากซื้อหุ้น (T+2)
 • รับค่าขาย: โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ในวันทำการที่ 2 หลังจากขายหุ้น (T+2)
 • ชำระค่าซื้อ: หักจากเงินที่ลูกค้านำมาวางไว้เพื่อจ่ายชำระค่าซื้อ ส่วนที่เหลือให้ถือเป็นเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยลูกค้าต้องเสียดอกเบี้ยสำหรับเงินส่วนที่กู้ยืม
 • รับค่าขาย : หักเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่มีอยู่เดิมก่อน ส่วนที่เหลือบันทึกเพิ่มในส่วนของเงินที่ลูกค้าวางเป็นเงินประกันในบัญชี Credit Balance
ช่องทางวางหลักประกัน

เติมเงินผ่าน SCB Easy เมนู Easy Stock และ โอนเงิน bill payment ผ่านทุกช่องทางของธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แบบเรียลไทม์โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 

วางหลักประกันผ่าน SCB Easy เมนู Easy Stock และ โอนเงิน bill payment ผ่านทุกช่องทางของธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แบบเรียลไทม์โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 

วางหลักประกันผ่าน SCB Easy เมนู Easy Stock และ โอนเงิน bill payment ผ่านทุกช่องทางของธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แบบเรียลไทม์โดยไม่มีค่าธรรมเนียม หรือดำเนินการฝากหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชี Credit Balance ผ่าน A/O 

เอกสารที่ใช้เปิดบัญชี

• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์
• สำเนาหลักฐานการเงินตามประเภทบัญชี

บัญชีวงเงิน 
(Cash Account)
บัญชีเครดิตบาลานซ์
(Credit Balance)


กรณี Cash (วงเงิน)
 • สำเนา Bank Statement หรือกองทุน ล่าสุดและย้อนหลัง 3 เดือน >= 300,000 บาท
กรณี Credit Balance (Margin)
 • สำเนาเอกสารแสดงสถานะทางการเงิน ย้อนหลัง 3 เดือน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงินรวมกันไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท
 • อากรแสตมป์เพื่อปิดสัญญาฯตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติในอัตราร้อยละ 0.05 แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

*ลูกค้าสามารถขอสำเนาสัญญาแต่งตั้งนายหน้าได้ คลิก 

- แจ้งข้อมูลช่องทางการทำรายการรับ-จ่ายเงินสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ คลิก

asd

ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย