3 ช่องทางที่ให้คุณสะดวกในการเปิดบัญชีหุ้นกับเรา

3 ช่องทางที่ให้คุณสะดวกในการเปิดบัญชีหุ้นกับ SCBS ตามความสะดวกและไลฟ์สไตล์ของนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็น


 • เปิดบัญชีผ่านเมนู Easy Stock บน SCB Easy Net
 • เปิดบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • เปิดบัญชีผ่าน ผู้แนะนำการลงทุน

หน้าหลัก  >  การเปิดบัญชี

บริการเปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์ ผ่านเมนู Easy Stock บนเว็บไซต์ www.scbeasy.com  
ไม่ต้องลงนามในเอกสารตัวจริง ไม่ต้องแนบบัตรประชาชน และเอกสารประกอบ อนุมัติภายใน 15 นาที

บริการเปิดบัญชีหุ้นทันใจที่ไทยพาณิชย์
สะดวก: ครอบคลุมสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ
ไม่ยุ่งยาก: กรอกเอกสารชุดเปิดบัญชีหุ้นได้ทันที
อนุมัติไว: เมื่อได้รับเอกสารครบ

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนเปิดบัญชี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 
SCBS Call Center 02 949 1999 หรือ ติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ สาขาใกล้บ้านท่าน

ประเภทบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพย์


บัญชีเติมเงิน
(Prepaid/Cash Balance)
บัญชีวงเงิน
(Cash Account)
บัญชีเครดิตบาลานซ์
(Credit Balance)
เหมาะกับใคร
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุน เปิดบัญชีง่าย อนุมัติไว สามารถตรวจสอบกำไร/ขาดทุนได้ง่าย และประหยัดค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
เหมาะสำหรับนักลงทุน ที่ต้องการสภาพคล่องในการบริหารเงินวางหลักประกันก่อนเทรดเพียง 20% ของมูลค่าหุ้นที่ต้องการซื้อและชำระเงินค่าหุ้นอีก 2 วันทำการถัดไป
เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการมีอำนาจซื้อหุ้นเพิ่มมากกว่าเงินสดที่ตัวเองมีอยู่ (Leverage) โดยวางเงินประกันหรือหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในพอร์ทในครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท ซึ่งหลักทรัพย์ที่จะนำมาเป็นหลักประกัน และวงเงินอนุมัตินั้น จะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
 • ส่งคำสั่งเองผ่านอินเตอร์เน็ต 0.157% ของมูลค่าซื้อขาย
 • ส่งคำสั่งผ่านผู้ดูแลบัญชี 0.257% ของมูลค่าซื้อขาย
การวางเงินก่อน
เทรด
 • โอนเงินหลักประกัน 100% สามารถเทรดได้ 100% หรือโอนเงินมาเท่าไร เทรดได้เท่านั้น
 • เงินสดคงเหลือในบัญชีหุ้นมีดอกเบี้ยให้
 • โอนเงินหลักประกัน 20% สามารถเทรดได้ 100% (**ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดอัตราหลักประกันเป็น 20% จากเดิม 15% เริ่ม 2 พ.ค. 56)
 • เงินสดคงเหลือในบัญชีหุ้นมีดอกเบี้ยให้
 • ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50 บาท /วัน (ไม่รวม VAT)
 • วางเงินประกันขั้นต่ำในครั้งแรก หรือใช้หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชี Credit Balance ได้ ไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท
 • เงินสดคงเหลือในบัญชีหุ้นมีดอกเบี้ยให้
วิธีการชำระราคาค่าซื้อ/รับค่าขายหุ้น
 • ชำระค่าซื้อ: หักจากเงินที่อยู่ในบัญชีหุ้น
 • รับค่าขาย: เงินอยู่ในบัญชีหุ้น สามารถใช้เป็นอำนาจการซื้อหุ้นต่อได้ทันที
 • ชำระค่าซื้อ: หักเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ในวันทำการที่ 2 หลังจากซื้อหุ้น (T+2)
 • รับค่าขาย: โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ในวันทำการที่ 2 หลังจากขายหุ้น (T+2)
 • ชำระค่าซื้อ: หักจากเงินที่ลูกค้านำมาวางไว้เพื่อจ่ายชำระค่าซื้อ ส่วนที่เหลือให้ถือเป็นเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยลูกค้าต้องเสียดอกเบี้ยสำหรับเงินส่วนที่กู้ยืม
 • รับค่าขาย : หักเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่มีอยู่เดิมก่อน ส่วนที่เหลือบันทึกเพิ่มในส่วนของเงินที่ลูกค้าวางเป็นเงินประกันในบัญชี Credit Balance
ช่องทางวางหลักประกัน
เติมเงินผ่าน SCB Easy เมนู Easy Stock และ โอนเงิน bill payment ผ่านทุกช่องทางของธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แบบเรียลไทม์โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 
วางหลักประกันผ่าน SCB Easy เมนู Easy Stock และ โอนเงิน bill payment ผ่านทุกช่องทางของธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แบบเรียลไทม์โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 
วางหลักประกันผ่าน SCB Easy เมนู Easy Stock และ โอนเงิน bill payment ผ่านทุกช่องทางของธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แบบเรียลไทม์โดยไม่มีค่าธรรมเนียม หรือดำเนินการฝากหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชี Credit Balance ผ่าน A/O