SCBS INVESTMENT ACCOUNT

เปิดบัญชีลงทุนกับ SCBS ครั้งเดียว ลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้หลากหลาย

2 ช่องทางที่ให้คุณสะดวกในการเปิดบัญชีหุ้นกับ SCBS ตามความสะดวกและไลฟ์สไตล์ของนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็น

  • เปิดบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • เปิดบัญชีผ่าน ผู้แนะนำการลงทุน

หน้าหลัก  >  การเปิดบัญชี

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์

หุ้นไทย

บริการซื้อ-ขายและให้คำปรึกษาการลงทุนในหุ้นไทย

หุ้นต่างประเทศ

การบริการซื้อ-ขายและให้คำปรึกษาการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ

กองทุนรวม

เป็นตัวแทนให้บริการซื้อ-ขายกองทุนรวมให้กว่า 13 บลจ. ชั้นนำ

ตราสารหนี้

บริการรับฝากและซื้อ-ขายหุ้นกู้เอกชนและพันธบัตรรัฐบาล

ตราสารอนุพันธ์

บริการซื้อ-ขายสินค้าในตลาดอนุพันธ์ TFEX อาทิเช่น Stock Future Gold Future

การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)

เป็นตัวแทนคู่สัญญาให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อสร้างโอกาสการทำกำไรในภาวะตลาดขาลง

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

เป็นผู้ออกจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น ให้บริการ ซื้อ-ขายและให้คำปรึกษาการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงหมายเหตุ: การเปิดบัญชีลงทุนกับ SCBS ท่านจะได้รับการอนุมัติเพื่อเปิดบัญชี 4 ประเภท ได้แก่ หุ้นไทย, หุ้นต่างประเทศ, กองทุนรวม, และตราสารหนี้ ในกรณีที่ท่านต้องการเปิดบัญชีอีก 3 ประเภทเพิ่มเติม ได้แก่ ตราสารอนุพันธ์, การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง กรุณาติดต่อผู้ดูแลบัญชีของท่าน หลังจากบัญชีได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

บริการเปิดบัญชีหุ้นทันใจที่ไทยพาณิชย์
สะดวก: ครอบคลุมสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ
ไม่ยุ่งยาก: กรอกเอกสารชุดเปิดบัญชีหุ้นได้ทันที
อนุมัติไว: เมื่อได้รับเอกสารครบ

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนเปิดบัญชี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 
SCBS Call Center 02 949 1999 หรือ ติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ สาขาใกล้บ้านท่าน