3 ช่องทางที่ให้คุณสะดวกในการเปิดบัญชีหุ้นกับเรา

3 ช่องทางที่ให้คุณสะดวกในการเปิดบัญชีหุ้นกับ SCBS ตามความสะดวกและไลฟ์สไตล์ของนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็น


 • เปิดบัญชีผ่านเมนู Easy Stock บน SCB Easy Net
 • เปิดบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • เปิดบัญชีผ่าน ผู้แนะนำการลงทุน

หน้าหลัก  >  การเปิดบัญชี

บริการเปิดพอร์ตหุ้นออนไลน์ ผ่านเมนู Easy Stock บนเว็บไซต์ www.scbeasy.com  
ไม่ต้องลงนามในเอกสารตัวจริง ไม่ต้องแนบบัตรประชาชน และเอกสารประกอบ อนุมัติภายใน 15 นาที

บริการเปิดบัญชีหุ้นทันใจที่ไทยพาณิชย์
สะดวก: ครอบคลุมสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ
ไม่ยุ่งยาก: กรอกเอกสารชุดเปิดบัญชีหุ้นได้ทันที
อนุมัติไว: เมื่อได้รับเอกสารครบ

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนเปิดบัญชี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 
SCBS Call Center 02 949 1999 หรือ ติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ สาขาใกล้บ้านท่าน

ประเภทบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพย์


บัญชีเติมเงิน
(Prepaid/Cash Balance)
บัญชีวงเงิน
(Cash Account)
บัญชีเครดิตบาลานซ์
(Credit Balance)
เหมาะกับใคร
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุน เปิดบัญชีง่าย อนุมัติไว สามารถตรวจสอบกำไร/ขาดทุนได้ง่าย และประหยัดค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
เหมาะสำหรับนักลงทุน ที่ต้องการสภาพคล่องในการบริหารเงินวางหลักประกันก่อนเทรดเพียง 20% ของมูลค่าหุ้นที่ต้องการซื้อและชำระเงินค่าหุ้นอีก 2 วันทำการถัดไป
เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการมีอำนาจซื้อหุ้นเพิ่มมากกว่าเงินสดที่ตัวเองมีอยู่ (Leverage) โดยวางเงินประกันหรือหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในพอร์ทในครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท ซึ่งหลักทรัพย์ที่จะนำมาเป็นหลักประกัน และวงเงินอนุมัตินั้น จะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
 • ส่งคำสั่งเองผ่านอินเตอร์เน็ต 0.157% ของมูลค่าซื้อขาย
 • ส่งคำสั่งผ่านผู้ดูแลบัญชี 0.257% ของมูลค่าซื้อขาย
การวางเงินก่อน
เทรด
 • โอนเงินหลักประกัน 100% สามารถเทรดได้ 100% หรือโอนเงินมาเท่าไร เทรดได้เท่านั้น
 • เงินสดคงเหลือในบัญชีหุ้นมีดอกเบี้ยให้
 • โอนเงินหลักประกัน 20% สามารถเทรดได้ 100% (**ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดอัตราหลักประกันเป็น 20% จากเดิม 15% เริ่ม 2 พ.ค. 56)
 • เงินสดคงเหลือในบัญชีหุ้นมีดอกเบี้ยให้
 • ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50 บาท /วัน (ไม่รวม VAT)
 • วางเงินประกันขั้นต่ำในครั้งแรก หรือใช้หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชี Credit Balance ได้ ไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท
 • เงินสดคงเหลือในบัญชีหุ้นมีดอกเบี้ยให้
วิธีการชำระราคาค่าซื้อ/รับค่าขายหุ้น
 • ชำระค่าซื้อ: หักจากเงินที่อยู่ในบัญชีหุ้น
 • รับค่าขาย: เงินอยู่ในบัญชีหุ้น สามารถใช้เป็นอำนาจการซื้อหุ้นต่อได้ทันที
 • ชำระค่าซื้อ: หักเงินจากบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ในวันทำการที่ 2 หลังจากซื้อหุ้น (T+2)
 • รับค่าขาย: โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ในวันทำการที่ 2 หลังจากขายหุ้น (T+2)
 • ชำระค่าซื้อ: หักจากเงินที่ลูกค้านำมาวางไว้เพื่อจ่ายชำระค่าซื้อ ส่วนที่เหลือให้ถือเป็นเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยลูกค้าต้องเสียดอกเบี้ยสำหรับเงินส่วนที่กู้ยืม
 • รับค่าขาย : หักเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่มีอยู่เดิมก่อน ส่วนที่เหลือบันทึกเพิ่มในส่วนของเงินที่ลูกค้าวางเป็นเงินประกันในบัญชี Credit Balance
ช่องทางวางหลักประกัน
เติมเงินผ่าน SCB Easy เมนู Easy Stock ได้แบบเรียลไทม์ไม่มีค่าธรรมเนียม
วางหลักประกันผ่านทุกช่องทางของธนาคารไทยพาณิชย์ไม่มีค่าธรรมเนียม
วางหลักประกันผ่านทุกช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์ไม่มีค่าธรรมเนียม หรือดำเนินการฝากหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชี Credit Balance ผ่าน A/O