เทรดที่ SCBS!! ไม่คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำต่อวัน

เพียง...

1.มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ Cash/Cash Balance กับ SCBS

2.สมัครใช้บริการ e-statement

3.สมัครใช้ ATS/SIPS กับธนาคารไทยพาณิชย์

เข้าเงื่อนไข 3 ข้อนี้ ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมนายหน้า 50 บาทต่อวัน มีผลตั้งแต่ 25 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

หน้าหลัก  >  No Minimum Commission ไม่มีขั้นต่ำค่าคอมฯในการเทรด