ร่วมงานกับเรา

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้น 100% โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจ หลักทรัพย์ แบบครบวงจร และเป็นสมาชิกหมายเลข 23 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Broker 23) ได้เปิดรับพนักงานใหม่ดังนี้

หน้าหลัก  >  ติดต่อเรา  >  Jobs

Equity Consultant Program

SMART – WELL CONNECTED - AMBITIOUS

Opportunity :

 • 4 months intensive classroom by experienced capital market professionals
 • Cross functional jobs rotation
 • Fast track career path
 • Qualifications :

 • Candidate with Bachelor's Degree or Master's Degree
 • 0-3 years of experience in capital market
 • Eager to win, work well under pressure and good teamwork
 • Outstanding leadership and communication skills
 • Interested candidate, please submit your CV at scbs.hr@scb.co.th

  Product Owner

  Job Descriptions :

 • Create requirement or vision & roadmap of what to build for the digital products (services), and convey it to the related business users and team members
 • Recommend the nature and scope of present and future digital lines by reviewing product specifications and requirements.
 • Create, prioritize and maintain feature lists and user stories in the products (services) backlog,
 • Work closely with key stakeholders & business users to understand the market, customer and current usage and business in order to make sound decisions.
 • Gather relevant requirement from business users and be a focal contact point and decision maker of the products (services) assigned within digital channel
 • Coordinate with internal users e.g. Operation, downstream system owners to ensure their requirements are captures in the product backlog and delivered as per their expectation
 • Provide training and support to internal users and customers
 • Address appropriate procedures to ensure compliance with applicable product rules, customer information security and system requirements
 • Provide necessary support and guidance to project team members
 • Qualifications :

 • Bachelor’s degree or higher with major in Computer Information Systems, Business Administration, Software Engineering, Computer Science or related filed
 • 2 years experience in Technology Delivery, Management and IT Consulting
 • Strong problem solving and analytical skills with an ability to communicate technical discussion with IT teams
 • Experienced with system or software development methodologies, including agile project management or agile development will be an advantage
 • Organized and capable of handling, tracking and troubleshooting multiple projects simultaneously in a fast-paced environment
 • Strong communication both written and spoken in Thai and English, motivation, negotiation and influencing skills
 • Demonstrate team work, leadership, great interpersonal and adaptability skills
 • Head of Developer (Deputy Vice President – Vice President)

  Job Descriptions :

 • Lead and manage the Software Development and IT teams to deliver software, infrastructure and architecture that meets the needs of users
 • Ensure delivery consistent with Agile processes across the team
 • Accountable for the on time and to quality delivery of software development projects
 • Responsible for the maintenance and development of internal and external IT support systems
 • Qualifications :

 • Bachelor / Master’s degree in Business Administration, Information Technology or related field.
 • Have experience in development more than 10 years
 • Have development skills in JAVA, .Net, PHP and VB
 • Have skills in database ex. SQL Server, MySQL, Postgres etc.
 • Have skills in development on Cloud
 • Be a strong leader, with a professional attitude and lead by example work ethic
 • Be bright, highly self-motivated and driven
 • Ability to multi-task numerous assignments and prioritize
 • Have the ability to multi-task and stay organized in a dynamic work environment
 • Have an experience in Financial/ Securities business
 • Private Fund Manager (Deputy Vice President – Senior Vice President)

  Job Descriptions :

  Responsible to manage all investments related to equity funds, trigger funds, fixed income funds, and alternative investments such as structured notes and derivatives.
  The team work closely with product development team in identifying product opportunities and support business development team in particular marketing and sales presentations or events.
 • To initiate new ideas for new product
 • To analyze securities and investment
 • To create investment strategy formation, trading & execution and settlement
 • To performance evaluation and monitoring investment funds
 • To support sale, marketing and client relationship management
 • Qualifications :

 • Master degree in Business Administration / Finance or related
 • Fund Manager License
 • At least 3 years experiences in asset management company
 • CFA designation is a plus
 • Good knowledge of markets, laws and regulations of SEC and AIMC
 • Strong analytical and presentation skills
 • Research Analyst

  Job Descriptions :

 • Conduct research and analysis on economic, industry growth trend and companies’ overview to support investment team.
 • Design research method, analyze data and deliver insightful report. Conduct desk search from various data source including secondary data: SEC and SET documentations, Governments and International organization’s website, news website and academic paper etc.
 • Update relevant investment activities and investment regulation on key industry trends.
 • Provide presentation on responsible project.
 • Qualifications :

 • Bachelor’s Degree in Economics, Business Administration, Social Sciences or related fields.
 • Good written and spoken English language.
 • Team player, with strong analytical and interpersonal skills.
 • Strong computer literacy especially in Microsoft Excel, Word and PowerPoint.
 • At least 3 years of experience in business or market research would be a plus.
 • Data Analyst

  Job Descriptions :

 • Gather, transform, and analyze large business datasets to be used to support business performance tracking, potential business opportunities/problems, and customer characteristics and portfolio analysis
 • Interpret the data analysis output, prepare the comprehensive reports, and highlight the potential business opportunities and problems
 • Work alongside with management teams and business users to establish business needs
 • Identify the potential data sources and provide the data requirements to source systems’ owner for data capturing and extraction.
 • Provide recommendation to Database Developer for data analysis requirements including database design, data extraction and transformation conditions, data management methodology, and data retention
 • Qualifications :

 • Bachelor’s degree/Master’s degree of Mathematics, Computer Science, Statistics & Economics and related field.
 • Ability to prepare and analyze large datasets using SQL command and/or data analytics tools such as Python, R Studio, or SAS with a minimum 3-year hands-on experiences.
 • Experience in developing Business Intelligence reports, Business Portal using standard BI tools i.e. Tableau, PowerBI and Qlik. (ability to use data modeling tools will be a plus).
 • Strong analytical skills with ability to communicate (both verbal and written) the analysis output effectively.
 • Business Analyst:

  Job Descriptions :

 • Understanding business needs and gathering business requirements for development team
 • Provide high-level estimates based on business requirements
 • Coordinate with users and represents a point of escalation for the team
 • Coordinate with third parties ex. SET, SEC and regulatory firm about new regulatory or requirements
 • Prepare functional specification documents to summarize all requirements for sign off
 • Controls the scope of the project in order to meet the project timeline
 • Qualifications :

 • Bachelor or Master degree in Information Technology or related field
 • Good communication skills and prepare documents are essential
 • 4-5 years in experience as Business Analyst
 • Have experiences in Banking industry / Securities industry will be an advantage.
 • Project Manager

  Job Descriptions :

 • Coordinate internal resources and third parties/vendors for the flawless execution of projects
 • Ensure that all projects are delivered on-time, within scope and within budget
 • Developing project scope and objectives, involving all relevant stakeholder and ensuring technical feasibility
 • Ensure resource availability and allocation
 • Develop a detailed project plan to track progress
 • Use appropriate verification techniques to manage changes in project scope, schedule and costs
 • Measure project performance using appropriate systems, tools and techniques
 • Report and escalate to management as needed
 • Manage the relationship with the client and all stakeholders
 • Perform risk management to minimize project risks
 • Establish and maintain relationships with third parties/vendors
 • Create and maintain comprehensive project documentation
 • Qualifications :

 • Bachelor degree or higher with major in Business, IT or related field
 • 3 years experienced in project manager
 • Strong organizational skills with attention to details. Working knowledge of Microsoft Word and Excel required. Working knowledged of Microsoft project or other PM software tools preferred
 • Ability to work effectively and efficiently under strict timelines. Ability to multitask is necessary
 • Experience in strategic planning, risk management and/or change management, including agile project management will be an advantage
 • Strong communication both written and spoken in Thai and English, people management, negotiation, motivation and influencing skills
 • Demonstrate team work, leadership, great interpersonal and adaptability skills.
 • Assistant Vice President – Senior Vice President (AVP-SVP) – Investment Product Sales

  Job Descriptions :

 • แนะนำและขาย Product ต่างๆ เช่น หุ้น, TFEX , กองทุน, Bond, Structure Note ทั้งของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ และธนาคาร รวมถึงการแนะนำและขาย Product ให้กับทีม Financial Management (FM) ของธนาคาร
 • ประสานงานกับทีม Wealth Management ของธนาคารในการนำเสนอ product ให้กับลูกค้า
 • สร้างความสัมพันธ์และรักษาฐานลูกค้ารวมถึงขยายฐานลูกค้าในทุก product ที่รับผิดชอบ
 • รับผิดชอบยอดขายตามเป้าที่กำหนดไว้
 • Qualifications :

 • จบปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป เช่น Private Fund, กองทุน, หุ้น ฯ
 • ต้องมีใบอนุญาต IC หรืออื่นๆเพิ่มเติม
 • Presentation Skill and Selling Skill
 • Bloomberg system knowledge is a plus
 • Product Coordinator (OTC Dept.)

  Job Descriptions :

 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่ม Productivity ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตาม สนับสนุน ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาที่เกิดจาก ระบบ คน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด(Stakeholders) เพื่อให้งานและ Project ที่ได้รับมอบหมายดำเนินไปตามเป้าหมาย
 • เน้นปฏิบัติงานด้าน Project Base โดยเปลี่ยนแปลงตาม Movement และ Direction ขององค์กร
 • ออกแบบ สร้างสรรค์ Project ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำ Session และเป็น Facilitator ให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดัน Project ต่างๆขององค์กร
 • Qualifications :

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การเงิน วิศกรรมการเงิน บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับ หุ้น กองทุน FX ตราสารหนี้ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานได้หลายหลาก(Multi-Tasking)
 • หากมีความรู้พื้นฐานด้าน ตลาดเงิน ตลาดทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Position : DVP – VP (Branch Manager)

  Job Descriptions :

 • Actively present company product and services to agents, IBs and customers.
 • Increase sales from potential customers and searching for agent and IBs.
 • Follow up and maintain customer relationships
 • Coordinate and communicate with internal and external company's sale aspects.
 • Plan and determine marketing strategy of securities and finding target group in responsible area. Also, coordinate with related department and report to Head of Equities Group.
 • Manage and motivate sale branch members to meet the target both new customer and maintain current customer.
 • Monitor and evaluate sales branch member’s performance to ensure that follow securities standard and regulation
 • To be leader of organization culture both sales and services
 • Qualifications :

 • Bachelor degree/Master degree in Finance, Accounting, Sales, Marketing or related degree is preferred
 • 8 years of experience in Financial Market and Securities
 • Experience in Stock market, Bank or insurance or have personal trading/investing experience in foreign exchange market is compulsory
 • Working experience in stock, securities, banking, insurance, wealth management is preferred
 • Knowledge of Stock, Securities, Forex market, Meta trader 4 and have license such as IC license will be an advantage
 • Good service mind and good customer handling skill
 • Strong leadership to manage sales team
 • Able to work under pressure situation
 • Position : Manager – AVP (Software Development)

  Job Descriptions :

 • Development and Implement new software programs
 • Maintain and improve the performance of existing software
 • Clearly and regulary communicate with management and technical support colleagues
 • Design and update software database
 • Test and maintain software product to ensure strong functionalty and optimization
 • Recommend improvement to existing software programs as necessary
 • Qualifications :

 • Bachelor's Degree in Computy Science required
 • 5+ years experiences in  web and software development 
 • Demonstrated knowledge of web technologies, such as HTML, CSS and Javascript
 • Have knowledge and skill in Java, PHP and .NET
 • Ability to work indepedently and multi-task effectively
 • Demonstrated understanding of projects from the perspective of both client and business
 • Fliexible and willing to accept a change in priorities as necessary
 • Strong attendtion to details
 • Prefer to have business knowledge in securities firm
 • Manager – AVP (IT Development Department)

  Job Descriptions :

 • Understand high-availability application architecture and Cloud infrastructure
 • Configure and manage Container Orchestration like Kubernetes, Docker Swarm and Openshift
 • Configure and manage data sources like SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Mongo, Elasticsearch, Redis, Hadoop, etc
 • Configure and manage configuration management tools like Ansible, Puppet, Chef, and SaltStack
 • Write scripts and automation using Bash/Python
 • Understand how IT operations are managed
 • Manage source control and CI/CD Pipeline
 • Qualifications :

 • Bachelor’s Degree or MS in Engineering or equivalent
 • 3 years of experience in managing Linux based infrastructure
 • 3 years of hands-on experience at least in one scripting language
 • 3 years of hands-on experience at least in one configuration management tools
 • 2 years of hands-on experience with AWS
 • 1-2 years of hands-on experience with Kubernetes
 • 3 years of hands-on experience with databases including SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Mongo & Elasticsearch
 • 2 years of hands-on experience with CI/CD Pipeline including GitLab CI, Jenkin
 • Knowledge of JVM based , .NetFramwork languages
 • Sense of ownership and pride in your performance and its impact on company’s success
 • Critical thinker and problem-solving skills
 • Investment Consultant / Head Office and Branches

  Job Descriptions :

 • Provide clients trading recommendation, technical support, and general services on purchased or sales of stocks
 • Complete sales order tickets, submitting completed tickets for transaction processing.
 • Participate in marketing activities i.e. booth activities, seminars, and road trip to be in line with the strategies planned
 • Advice other financial products (Mutual Funds, Derivatives, etc.) to clients
 • Qualifications :

 • Bachelor's degree or higher in any fields.
 • At least 1 year experience in stock market and possess Single License.
 • Possess TFEX License is preferable
 • Eager to win, enthusiastic, work well under pressure and good teamwork.
 • Pleasant personality with good communication skills
 • Derivatives Investment Consultant / Exchange Trade Derivatives Department

  Job Descriptions :

 • Provide clients trading recommendation, technical support, and general services on TFEX Product.
 • Participate in marketing activities i.e. booth activities, seminars, and road trip to be in line with the strategies planned.
 • Qualifications :

 • Bachelor's degree or higher in any fields.
 • At least 1 year experience in TFEX market.
 • Possess Derivatives License is preferable.
 • Eager to win, enthusiastic, work well under pressure.
 • Pleasant personality with good communication skills.
 • Be a team player
 • Investment Consultant / E-Business Department

  Job Descriptions :

 • Be able to advise clients on investment strategies
 • Establish network of referrals
 • Support marketing activities
 • Provide Technical solutions to customers
 • Complete relevant paper work
 • Update information and website content
 • Qualifications :

 • Bachelor’s degree or higher in any fields
 • Possess Single License, CFP, CFA, CISA License will be advantageous
 • Good Command of English and computer literate
 • Pleasant personality with good interpersonal and communication skills
 • Creative, open-minded, willing and able to learn together with a keen interest in financial marketing and trading technology.
 • Offshore Investment Consultant / International Securities Department

  Job Descriptions :

 • Provide clients investment advisory of foreign securities
 • Increase sales from existing and new clients to meet the target
 • Monitor client portfolio and update client on market sentiment and news
 • Execute orders according to client request and perform trade confirmation
 • Coordinate with business partners and related departments to solve clients queries
 • Actively present team product and services to client, investment consultant and RM
 • Plan marketing strategy and participate in marketing activities i.e. seminar
 • Qualifications :

 • Bachelor's degree or higher in Business Administration, Finance, Economics, Marketing or related fields
 • At least 2-year experience as Wealth RM, RM, Marketing Officer, or Sales
 • Good command of written and spoken English (Prefer TOEIC 700 up)
 • Possess valid Single License
 • Possess CFP, CFA, CISA License is preferable.
 • Customer service oriented with good financial advisory
 • Good in Presentation and Communication Skill
 • Knowledge of Investment products
 • Able to work under pressure situation
 • Institution Derivatives Dealer / Exchange Trade Derivatives Department

  Job Descriptions :

 • Executing TFEX order for Institutional Investor
 • Able to get clients ' order instruction under pressure
 • Undertake end-of-day confirmation
 • Qualifications :

 • Bachelor's degree or higher in any fields
 • Possess Derivatives License for contacting institutional investor
 • Experience in TFEX will be an advantage
 • Good command of English and computer literate
 • Be able to work under pressure with team work spirit
 • Institution Dealer / Local Institutional Department

  Job Descriptions :

 • Assist Institutional sales and dealer team in executing order
 • Perform trade according to clients’ request
 • Update clients and team on market sentiment and specific news on stocks and various issues
 • Assist team in account opening process with Institutional Clients and coordinate with back office for daily order summary
 • Qualifications :

 • Bachelor’s degree or higher in any fields
 • At least 1-2 years working experience related to stock market
 • Possess valid Single License and Derivative License/ DRG
 • Good calculations skill with quick response
 • Energetic, enthusiastic and good team player and work well under pressure
 • Able to cope with tight deadlines
 • Institution Dealer / Foreign Institution Department

  Job Descriptions :

 • Execute orders according to sales trader's instructions
 • Perform trade confirmation
 • Timely provide market update and solve customers queries
 • Qualifications :

 • Bachelor’s degree or higher in any fields
 • At least 2 years experience in equities is recommended
 • Experience in Institutions (Local/ Foreign) a strong plus
 • Possess valid Single License and Derivative License/ DRG
 • Proficient in English
 • Be able to work under pressure
 • Institution Dealer / Local Institutional Department

  Job Descriptions :

 • Assist Institutional sales and dealer team in executing order
 • Perform trade according to clients’ request
 • Update clients and team on market sentiment and specific news on stocks and various issues
 • Assist team in account opening process with Institutional Clients and coordinate with back office for daily order summary
 • Qualifications :

 • Bachelor’s degree or higher in any fields
 • At least 1-2 years working experience related to stock market
 • Possess valid Single License and Derivative License/ DRG
 • Good calculations skill with quick response
 • Energetic, enthusiastic and good team player and work well under pressure
 • Able to cope with tight deadlines
 • Institution Dealer / Foreign Institution Department

  Job Descriptions :

 • Execute orders according to sales trader's instructions
 • Perform trade confirmation
 • Timely provide market update and solve customers queries
 • Qualifications :

 • Bachelor’s degree or higher in any fields
 • At least 2 years experience in equities is recommended
 • Experience in Institutions (Local/ Foreign) a strong plus
 • Possess valid Single License and Derivative License/ DRG
 • Proficient in English
 • Be able to work under pressure
 • Business Development Position

  Job Descriptions :

 • Formulate strategic business development framework and facilitate the execution
 • Formulate Group’s inorganic value-creation strategy and action plans
 • Develop pipeline, screen, identify, and drive execution of invesment
 • Support company’s overall growth strategy
 • Perform investment feasibility, identify potential business model and partnerships
 • Identify new high-impact strategic opportunities such as innovative business model
 • Work closely with business units to understand current pain points, opportunity with potential partners
 • Qualifications :

 • Bachelor’s Degree or higher with major in Business Administration, Finance, Economics, Investment with proven experience in management consulting will be an advantage
 • Good communication skills both written and spoken in Thai and English
 • Ability to work creatively and analytically in a problem-solving environment
 • Demonstrate team work, leadership, great interpersonal and adapability skillsl
 • Private Fund Relationship Manager

  Job Descriptions :

 • Expand customer base and raise fund to meet AUM target for Private Fund Department
 • Manage relationship with Private Fund, SCB’s First and Private Bank’s clients
 • Provide investment advisory, and deliver professional approach to customer
 • Offer integrated financial solution and asset allocation based on customer risk appetite
 • Co-analyze customer needs, associated risk and company status to develop the financial solution proposition
 • Qualifications :

 • Bachelor’s degree or Higher in Business Administration, Finance, Accounting, Marketing or Economics
 • At least 2-year experience as Wealth RM, RM, Credit Officer, Stock Brokers, Marketing, or Sales
 • Knowledge of Investment products
 • Good command of written and spoken English (Prefer TOEIC 700 up)
 • Good in Presentation and Communication Skill
 • Work location SCB park
 • Possess single license and Derivative license is a big plus
 • E-Business Project Manager

  Job Descriptions :

 • Maintain SCBSONLINE and mobile application
 • Be responsible for relevant projects to drive the success of development of Online Securities Trading System.
 • Keep abreast with the industry and competition as wel as improve the online system to stay competitive in the market
 • Serve as liaison between IT vendor to develop and improve the system,
 • Coordinate with internal teams to propose new way of providing services to the customers, reduce complexity in secruities trading and increase system efficiency. Collaborate with cross-functional teams to inspire the development of prototypes, concepts, and holistic experience
 • Coordinate with business partners and banks to ensure the system allows account opening through electronic means. Ensure cohesive customer experience through all online channels
 • Prepare documentation on business requirement that will enhance system improvement
 • Qualifications :

 • Bachelor degree or Higher in Computer Science, IT, Business, Finance or reated field
 • Possess at least 2 years relevant experience especially in Business/Technical Analysis and Online Trading Development
 • Previous Project Management Experien
 • Demonstrated strong communication skills
 • Ability to manage agency/external vendor partner
 • Strong understanding of financial services industry
 • บริษัทฯ ยินดีเสนอค่าตอบแทนที่จูงใจ และสวัสดิการที่ดี เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ โบนัสตามผลการปฏิบัติงาน และโอกาสก้าวหน้า ทางอาชีพ ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งอีเมล สมัครงานพร้อม หลักฐาน และ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ที่

  บริหารการสรรหาบุคลากร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  อีเมล : scbs_careers@scb.co.th หรือ สมัครงานออนไลน์