ร่วมงานกับเรา

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ซึ่งถือหุ้น 100% โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจ หลักทรัพย์ แบบครบวงจร และเป็นสมาชิกหมายเลข 23 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Broker 23) ได้เปิดรับพนักงานใหม่ดังนี้

หน้าหลัก  >  ติดต่อเรา  >  Jobs

Equity Consultant Program

SMART – WELL CONNECTED - AMBITIOUS

Opportunity :

 • 4 months intensive classroom by experienced capital market professionals
 • Cross functional jobs rotation
 • Fast track career path
 • Qualifications :

 • Candidate with Bachelor's Degree or Master's Degree
 • 0-3 years of experience in capital market
 • Eager to win, work well under pressure and good teamwork
 • Outstanding leadership and communication skills
 • Interested candidate, please submit your CV at scbs.hr@scb.co.th

  Business Analyst:

  Job Descriptions :

 • Understanding business needs and gathering business requirements for development team
 • Provide high-level estimates based on business requirements
 • Coordinate with users and represents a point of escalation for the team
 • Coordinate with third parties ex. SET, SEC and regulatory firm about new regulatory or requirements
 • Prepare functional specification documents to summarize all requirements for sign off
 • Controls the scope of the project in order to meet the project timeline
 • Qualifications :

 • Bachelor or Master degree in Information Technology or related field
 • Good communication skills and prepare documents are essential
 • 4-5 years in experience as Business Analyst
 • Have experiences in Banking industry / Securities industry will be an advantage.
 • Project Manager

  Job Descriptions :

 • Coordinate internal resources and third parties/vendors for the flawless execution of projects
 • Ensure that all projects are delivered on-time, within scope and within budget
 • Developing project scope and objectives, involving all relevant stakeholder and ensuring technical feasibility
 • Ensure resource availability and allocation
 • Develop a detailed project plan to track progress
 • Use appropriate verification techniques to manage changes in project scope, schedule and costs
 • Measure project performance using appropriate systems, tools and techniques
 • Report and escalate to management as needed
 • Manage the relationship with the client and all stakeholders
 • Perform risk management to minimize project risks
 • Establish and maintain relationships with third parties/vendors
 • Create and maintain comprehensive project documentation
 • Qualifications :

 • Bachelor degree or higher with major in Business, IT or related field
 • 3 years experienced in project manager
 • Strong organizational skills with attention to details. Working knowledge of Microsoft Word and Excel required. Working knowledged of Microsoft project or other PM software tools preferred
 • Ability to work effectively and efficiently under strict timelines. Ability to multitask is necessary
 • Experience in strategic planning, risk management and/or change management, including agile project management will be an advantage
 • Strong communication both written and spoken in Thai and English, people management, negotiation, motivation and influencing skills
 • Demonstrate team work, leadership, great interpersonal and adaptability skills.
 • Assistant Vice President – Senior Vice President (AVP-SVP) – Investment Product Sales

  Job Descriptions :

 • แนะนำและขาย Product ต่างๆ เช่น หุ้น, TFEX , กองทุน, Bond, Structure Note ทั้งของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ และธนาคาร รวมถึงการแนะนำและขาย Product ให้กับทีม Financial Management (FM) ของธนาคาร
 • ประสานงานกับทีม Wealth Management ของธนาคารในการนำเสนอ product ให้กับลูกค้า
 • สร้างความสัมพันธ์และรักษาฐานลูกค้ารวมถึงขยายฐานลูกค้าในทุก product ที่รับผิดชอบ
 • รับผิดชอบยอดขายตามเป้าที่กำหนดไว้
 • Qualifications :

 • จบปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป เช่น Private Fund, กองทุน, หุ้น ฯ
 • ต้องมีใบอนุญาต IC หรืออื่นๆเพิ่มเติม
 • Presentation Skill and Selling Skill
 • Bloomberg system knowledge is a plus
 • Product Coordinator (OTC Dept.)

  Job Descriptions :

 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่ม Productivity ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตาม สนับสนุน ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาที่เกิดจาก ระบบ คน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด(Stakeholders) เพื่อให้งานและ Project ที่ได้รับมอบหมายดำเนินไปตามเป้าหมาย
 • เน้นปฏิบัติงานด้าน Project Base โดยเปลี่ยนแปลงตาม Movement และ Direction ขององค์กร
 • ออกแบบ สร้างสรรค์ Project ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำ Session และเป็น Facilitator ให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดัน Project ต่างๆขององค์กร
 • Qualifications :

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การเงิน วิศกรรมการเงิน บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับ หุ้น กองทุน FX ตราสารหนี้ และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานได้หลายหลาก(Multi-Tasking)
 • หากมีความรู้พื้นฐานด้าน ตลาดเงิน ตลาดทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Position : DVP – VP (Branch Manager)

  Job Descriptions :

 • Actively present company product and services to agents, IBs and customers.
 • Increase sales from potential customers and searching for agent and IBs.
 • Follow up and maintain customer relationships
 • Coordinate and communicate with internal and external company's sale aspects.
 • Plan and determine marketing strategy of securities and finding target group in responsible area. Also, coordinate with related department and report to Head of Equities Group.
 • Manage and motivate sale branch members to meet the target both new customer and maintain current customer.
 • Monitor and evaluate sales branch member’s performance to ensure that follow securities standard and regulation
 • To be leader of organization culture both sales and services
 • Qualifications :

 • Bachelor degree/Master degree in Finance, Accounting, Sales, Marketing or related degree is preferred
 • 8 years of experience in Financial Market and Securities
 • Experience in Stock market, Bank or insurance or have personal trading/investing experience in foreign exchange market is compulsory
 • Working experience in stock, securities, banking, insurance, wealth management is preferred
 • Knowledge of Stock, Securities, Forex market, Meta trader 4 and have license such as IC license will be an advantage
 • Good service mind and good customer handling skill
 • Strong leadership to manage sales team
 • Able to work under pressure situation
 • Position : Manager – AVP (Software Development)

  Job Descriptions :

 • Development and Implement new software programs
 • Maintain and improve the performance of existing software
 • Clearly and regulary communicate with management and technical support colleagues
 • Design and update software database
 • Test and maintain software product to ensure strong functionalty and optimization
 • Recommend improvement to existing software programs as necessary
 • Qualifications :

 • Bachelor's Degree in Computy Science required
 • 5+ years experiences in  web and software development 
 • Demonstrated knowledge of web technologies, such as HTML, CSS and Javascript
 • Have knowledge and skill in Java, PHP and .NET
 • Ability to work indepedently and multi-task effectively
 • Demonstrated understanding of projects from the perspective of both client and business
 • Fliexible and willing to accept a change in priorities as necessary
 • Strong attendtion to details
 • Prefer to have business knowledge in securities firm
 • Manager – AVP (IT Development Department)

  Job Descriptions :

 • Understand high-availability application architecture and Cloud infrastructure
 • Configure and manage Container Orchestration like Kubernetes, Docker Swarm and Openshift
 • Configure and manage data sources like SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Mongo, Elasticsearch, Redis, Hadoop, etc
 • Configure and manage configuration management tools like Ansible, Puppet, Chef, and SaltStack
 • Write scripts and automation using Bash/Python
 • Understand how IT operations are managed
 • Manage source control and CI/CD Pipeline
 • Qualifications :

 • Bachelor’s Degree or MS in Engineering or equivalent
 • 3 years of experience in managing Linux based infrastructure
 • 3 years of hands-on experience at least in one scripting language
 • 3 years of hands-on experience at least in one configuration management tools
 • 2 years of hands-on experience with AWS
 • 1-2 years of hands-on experience with Kubernetes
 • 3 years of hands-on experience with databases including SQL Server, PostgreSQL, MySQL, Mongo & Elasticsearch
 • 2 years of hands-on experience with CI/CD Pipeline including GitLab CI, Jenkin
 • Knowledge of JVM based , .NetFramwork languages
 • Sense of ownership and pride in your performance and its impact on company’s success
 • Critical thinker and problem-solving skills
 • Investment Consultant / Head Office and Branches

  Job Descriptions :

 • Provide clients trading recommendation, technical support, and general services on purchased or sales of stocks
 • Complete sales order tickets, submitting completed tickets for transaction processing.
 • Participate in marketing activities i.e. booth activities, seminars, and road trip to be in line with the strategies planned
 • Advice other financial products (Mutual Funds, Derivatives, etc.) to clients
 • Qualifications :

 • Bachelor's degree or higher in any fields.
 • At least 1 year experience in stock market and possess Single License.
 • Possess TFEX License is preferable
 • Eager to win, enthusiastic, work well under pressure and good teamwork.
 • Pleasant personality with good communication skills
 • Derivatives Investment Consultant / Exchange Trade Derivatives Department

  Job Descriptions :

 • Provide clients trading recommendation, technical support, and general services on TFEX Product.
 • Participate in marketing activities i.e. booth activities, seminars, and road trip to be in line with the strategies planned.
 • Qualifications :

 • Bachelor's degree or higher in any fields.
 • At least 1 year experience in TFEX market.
 • Possess Derivatives License is preferable.
 • Eager to win, enthusiastic, work well under pressure.
 • Pleasant personality with good communication skills.
 • Be a team player
 • Investment Consultant / E-Business Department

  Job Descriptions :

 • Be able to advise clients on investment strategies
 • Establish network of referrals
 • Support marketing activities
 • Provide Technical solutions to customers
 • Complete relevant paper work
 • Update information and website content
 • Qualifications :

 • Bachelor’s degree or higher in any fields
 • Possess Single License, CFP, CFA, CISA License will be advantageous
 • Good Command of English and computer literate
 • Pleasant personality with good interpersonal and communication skills
 • Creative, open-minded, willing and able to learn together with a keen interest in financial marketing and trading technology.
 • Offshore Investment Consultant / International Securities Department

  Job Descriptions :

 • Provide clients investment advisory of foreign securities
 • Increase sales from existing and new clients to meet the target
 • Monitor client portfolio and update client on market sentiment and news
 • Execute orders according to client request and perform trade confirmation
 • Coordinate with business partners and related departments to solve clients queries
 • Actively present team product and services to client, investment consultant and RM
 • Plan marketing strategy and participate in marketing activities i.e. seminar
 • Qualifications :

 • Bachelor's degree or higher in Business Administration, Finance, Economics, Marketing or related fields
 • At least 2-year experience as Wealth RM, RM, Marketing Officer, or Sales
 • Good command of written and spoken English (Prefer TOEIC 700 up)
 • Possess valid Single License
 • Possess CFP, CFA, CISA License is preferable.
 • Customer service oriented with good financial advisory
 • Good in Presentation and Communication Skill
 • Knowledge of Investment products
 • Able to work under pressure situation
 • Institution Derivatives Dealer / Exchange Trade Derivatives Department

  Job Descriptions :

 • Executing TFEX order for Institutional Investor
 • Able to get clients ' order instruction under pressure
 • Undertake end-of-day confirmation
 • Qualifications :

 • Bachelor's degree or higher in any fields
 • Possess Derivatives License for contacting institutional investor
 • Experience in TFEX will be an advantage
 • Good command of English and computer literate
 • Be able to work under pressure with team work spirit
 • Institution Dealer / Local Institutional Department

  Job Descriptions :

 • Assist Institutional sales and dealer team in executing order
 • Perform trade according to clients’ request
 • Update clients and team on market sentiment and specific news on stocks and various issues
 • Assist team in account opening process with Institutional Clients and coordinate with back office for daily order summary
 • Qualifications :

 • Bachelor’s degree or higher in any fields
 • At least 1-2 years working experience related to stock market
 • Possess valid Single License and Derivative License/ DRG
 • Good calculations skill with quick response
 • Energetic, enthusiastic and good team player and work well under pressure
 • Able to cope with tight deadlines
 • Institution Dealer / Foreign Institution Department

  Job Descriptions :

 • Execute orders according to sales trader's instructions
 • Perform trade confirmation
 • Timely provide market update and solve customers queries
 • Qualifications :

 • Bachelor’s degree or higher in any fields
 • At least 2 years experience in equities is recommended
 • Experience in Institutions (Local/ Foreign) a strong plus
 • Possess valid Single License and Derivative License/ DRG
 • Proficient in English
 • Be able to work under pressure
 • Institution Dealer / Local Institutional Department

  Job Descriptions :

 • Assist Institutional sales and dealer team in executing order
 • Perform trade according to clients’ request
 • Update clients and team on market sentiment and specific news on stocks and various issues
 • Assist team in account opening process with Institutional Clients and coordinate with back office for daily order summary
 • Qualifications :

 • Bachelor’s degree or higher in any fields
 • At least 1-2 years working experience related to stock market
 • Possess valid Single License and Derivative License/ DRG
 • Good calculations skill with quick response
 • Energetic, enthusiastic and good team player and work well under pressure
 • Able to cope with tight deadlines
 • Institution Dealer / Foreign Institution Department

  Job Descriptions :

 • Execute orders according to sales trader's instructions
 • Perform trade confirmation
 • Timely provide market update and solve customers queries
 • Qualifications :

 • Bachelor’s degree or higher in any fields
 • At least 2 years experience in equities is recommended
 • Experience in Institutions (Local/ Foreign) a strong plus
 • Possess valid Single License and Derivative License/ DRG
 • Proficient in English
 • Be able to work under pressure
 • Business Development Position

  Job Descriptions :

 • Formulate strategic business development framework and facilitate the execution
 • Formulate Group’s inorganic value-creation strategy and action plans
 • Develop pipeline, screen, identify, and drive execution of invesment
 • Support company’s overall growth strategy
 • Perform investment feasibility, identify potential business model and partnerships
 • Identify new high-impact strategic opportunities such as innovative business model
 • Work closely with business units to understand current pain points, opportunity with potential partners
 • Qualifications :

 • Bachelor’s Degree or higher with major in Business Administration, Finance, Economics, Investment with proven experience in management consulting will be an advantage
 • Good communication skills both written and spoken in Thai and English
 • Ability to work creatively and analytically in a problem-solving environment
 • Demonstrate team work, leadership, great interpersonal and adapability skillsl
 • Private Fund Relationship Manager

  Job Descriptions :

 • Expand customer base and raise fund to meet AUM target for Private Fund Department
 • Manage relationship with Private Fund, SCB’s First and Private Bank’s clients
 • Provide investment advisory, and deliver professional approach to customer
 • Offer integrated financial solution and asset allocation based on customer risk appetite
 • Co-analyze customer needs, associated risk and company status to develop the financial solution proposition
 • Qualifications :

 • Bachelor’s degree or Higher in Business Administration, Finance, Accounting, Marketing or Economics
 • At least 2-year experience as Wealth RM, RM, Credit Officer, Stock Brokers, Marketing, or Sales
 • Knowledge of Investment products
 • Good command of written and spoken English (Prefer TOEIC 700 up)
 • Good in Presentation and Communication Skill
 • Work location SCB park
 • Possess single license and Derivative license is a big plus
 • E-Business Project Manager

  Job Descriptions :

 • Maintain SCBSONLINE and mobile application
 • Be responsible for relevant projects to drive the success of development of Online Securities Trading System.
 • Keep abreast with the industry and competition as wel as improve the online system to stay competitive in the market
 • Serve as liaison between IT vendor to develop and improve the system,
 • Coordinate with internal teams to propose new way of providing services to the customers, reduce complexity in secruities trading and increase system efficiency. Collaborate with cross-functional teams to inspire the development of prototypes, concepts, and holistic experience
 • Coordinate with business partners and banks to ensure the system allows account opening through electronic means. Ensure cohesive customer experience through all online channels
 • Prepare documentation on business requirement that will enhance system improvement
 • Qualifications :

 • Bachelor degree or Higher in Computer Science, IT, Business, Finance or reated field
 • Possess at least 2 years relevant experience especially in Business/Technical Analysis and Online Trading Development
 • Previous Project Management Experien
 • Demonstrated strong communication skills
 • Ability to manage agency/external vendor partner
 • Strong understanding of financial services industry
 • บริษัทฯ ยินดีเสนอค่าตอบแทนที่จูงใจ และสวัสดิการที่ดี เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ โบนัสตามผลการปฏิบัติงาน และโอกาสก้าวหน้า ทางอาชีพ ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งอีเมล สมัครงานพร้อม หลักฐาน และ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ที่

  บริหารการสรรหาบุคลากร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  อีเมล : scbs_careers@scb.co.th หรือ สมัครงานออนไลน์