สาขาของเรา

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 2,20-21
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

หน้าหลัก  >  ติดต่อเรา  >  openaccount-branch

สาขาถนนราษฎร์ยินดี (หาดใหญ่)

16/4 ชั้น 2 ถนนราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ: คุณจุฑารัตน์ สุวรรณวิหค
โทรศัพท์: 0 7420 9788 โทรสาร: 0 7420 9737
e-mail: jutharat.suwanvihok@scb.co.th

สาขาเชียงใหม่

90/1 ยูนิต 512 ชั้น 5 โครงการแอร์ พอร์ต บิสิเนส พาร์ก อาคาร D ถนนมหิดล ตำบล หายยา อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
ติดต่อ: คุณ ผ่องใส พุทธโกษา
โทรศัพท์: 0 5323 5933 โทรสาร: 0 5323 5944
e-mail: pongsai.budakosa@scb.co.th