สาขาของเรา

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 2,20-21
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

หน้าหลัก  >  ติดต่อเรา  >  openaccount-branch

สาขาเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

199, 199/1, 199/2 หมู่ 6 ชั้น 3 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
ติดต่อ : คุณสาริศา รจิตชีพิต
โทรศัพท์: 0 2949 1351 โทรสาร: 0 2194 2896
e-mail: sarisa.rajitchepit@scb.co.th

สาขาสินธร

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น G ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อ : คุณวรวิทย์ อินทรมหา
โทรศัพท์: 0 2686 2068 โทรสาร: 0 2263 3822
e-mail: worrawit.intaramaha@scb.co.th

สาขาเฉลิมนคร

269 มุมถนนเจริญกรุง-วรจักร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
ติดต่อ: คุณเบ็ญจพร กิตติปัญญาธรรม
โทรศัพท์: 0 2688 9200 โทรสาร: 0 2688 9020
e-mail: benjaporn.kittipanyatham@scb.co.th

สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า

7/222 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ห้องเลขที่ 431 ชั้น 4 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ติดต่อ: คุณชวิศ ทับโพธิ์
โทรศัพท์: 02 949 1425 โทรสาร: 02 884 7962
e-mail: chawit.tuppho@scb.co.th

สาขารามาธิบดี

270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อ: คุณกัญธิมา มั่นคง
โทรศัพท์: 0 2949 1427 โทรสาร: 0 2354 5590
e-mail: kanthima.munkong@scb.co.th

สาขาถนนราษฎร์ยินดี (หาดใหญ่)

16/4 ชั้น 2 ถนนราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ติดต่อ: คุณจุฑารัตน์ สุวรรณวิหค
โทรศัพท์: 0 7420 9788 โทรสาร: 0 7420 9737
e-mail: jutharat.suwanvihok@scb.co.th

สาขาท่าแพ

17 ชั้น 2 ถนนท่าแพ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
ตติดต่อ: คุณวิสาขา เรืองศิลป์สุวิทย์
โทรศัพท์: 0 5381 8422 โทรสาร: 0 5381 8433
e-mail: wisakha.ruengsinsuwit@scb.co.th

สาขาเชียงใหม่

90/1 ยูนิต 512 ชั้น 5 โครงการแอร์ พอร์ต บิสิเนส พาร์ก อาคาร D ถนนมหิดล ตำบล หายยา อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
ติดต่อ: คุณ ผ่องใส พุทธโกษา
โทรศัพท์: 0 5323 5933 โทรสาร: 0 5323 5944
e-mail: pongsai.budakosa@scb.co.th