ข่าวหลักทรัพย์
ไทยพาณิชย์

ให้คุณได้อัพเดตสดใหม่ตลอดเวลา ไม่พลาดข่าวสำคัญติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ได้ที่นี่

หน้าหลัก  >  ข่าวสารและกิจกรรม  >  บล.ไทยพาณิชย์ คว้า 3 รางวัลนักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 จากเวที IAA Best Analysts Awards 2020 สะท้อนคุณภาพและความเชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของทีมนักวิเคราะห์

          บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) นำทีมโดย นายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย คว้า 3 รางวัลนักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม ประจำปี 2563” (IAA Best Analysts Awards 2020) จัดขึ้นโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ซึ่งรางวัลที่ได้ครั้งนี้ประกอบด้วย รางวัลทีมวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม ประเภทนักลงทุนรายสถาบัน รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่มธุรกิจการเงิน ทั้งประเภทนักลงทุนรายสถาบัน และ ประเภทนักลงทุนรายบุคคล โดยนางสาวกิตติมา สัตยพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์  รางวัลดังกล่าวนี้ได้สะท้อนถึงความสามารถที่โดดเด่นในการนำเสนอข้อมูลบทวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐานกลุ่มธุรกิจการเงินต่อนักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำจนเป็นที่ยอมรับ นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่จะเป็นกำลังให้กับทีมนักวิเคราะห์ SCBS มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักลงทุนต่อไป

          นอกจากนี้ SCBS ยังได้รับ 4 รางวัล OUTSTANDING ประกอบด้วย ประเภทนักลงทุนรายบุคคล กลุ่มพลังงานและ ปิโตรเคมี นายชัยพัชร ธนวัฒโน  ประเภทนักลงทุนรายสถาบัน กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร นางสาวศิริมา ดิสรา กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ไม่รวมปิโตรเคมี นางสาวระวีนุช ปิยะเกรียงไกร กลุ่มเทคโนโลยี นายกิตติสร พฤติภัทร     

          ทั้งนี้ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysts Association)  จัดมอบรางวัลนักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยมขึ้นเป็นปีที่ 11 เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและส่งเสริมให้นักวิเคราะห์พัฒนาคุณภาพตลอดจนเป็นการเพิ่มคุณค่าของบทวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รางวัลนี้เป็นการยกย่องนักวิเคราะห์ที่ได้ทุ่มเททำงานอย่างมีคุณภาพรวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจต่อนักวิเคราะห์และบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัด