ข่าวหลักทรัพย์
ไทยพาณิชย์

ให้คุณได้อัพเดตสดใหม่ตลอดเวลา ไม่พลาดข่าวสำคัญติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ได้ที่นี่

หน้าหลัก  >  ข่าวสารและกิจกรรม  >  บล.ไทยพาณิชย์ เสนอขาย 6 DW ล็อตใหม่ ตอบรับกระแสหุ้นขาขึ้นในปัจจุบัน เครื่องมือเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุนที่ดียิ่งขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นปี 2560

        บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) นำเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW) ในหุ้นสามัญรุ่นใหม่ 6 รุ่น ตอบรับตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นปี 2560 เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในหุ้นสามัญมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ DW ที่ออกในล็อตนี้ ประกอบด้วย ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 5 ตัว ได้แก่ CK23C1712A EPG23C1712A ITD23C1712A STEC23C1712A TPIP23C1712A และประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) จำนวน 1 ตัว ได้แก่ DTAC23P1712A โดยอ้างอิงหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงในกลุ่ม SET 100 นักลงทุนจึงสามารถซื้อง่ายขายคล่อง นอกจากนี้ยังมีอัตราทดสูง 3.5 – 4.5 เท่า อีกทั้งยังมี Time Decay ต่ำ จึงสามารถถือหน่วยลงทุนได้ระยะเวลานาน เป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต ทั้งนี้ DW ที่ออกในล็อตนี้ มีอายุยาวถึง 1 ปี จึงเหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกประเภท ทั้งนักลงทุนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยจะเปิดซื้อขายพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

        ส่งผลให้ SCBS มี DW เสนอขายให้กับนักลงทุนรวม 89 ตัว ประกอบด้วยประเภท Call Warrant บนหุ้นอ้างอิง จำนวน 75 ตัว และมี DW ประเภท Put Warrant บนหุ้นอ้างอิง จำนวน 14 ตัว สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้อย่างหลากหลาย

        ทั้งนี้ DW ที่ออกโดย SCBS ยังมีความเสี่ยงต่ำกว่า DW ที่ออกโดยผู้ออกรายอื่น เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสากล “ฟิทช์ เรทติ้ง” ที่ AA (tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น ที่ F1+ (tha) ซึ่งสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ SCBS รวมทั้งความสามารถในเชิงกลยุทธ์ของบริษัทแม่ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นธนาคารที่มีความแข็งแกร่งโดยเฉพาะในด้านลูกค้าบุคคลและผลการดำเนินงานที่ดี นักลงทุนจึงสามารถให้ความเชื่อมั่นในตราสารทางการเงินที่ออกโดย SCBS

        นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือช่วยนักลงทุน “Price Guideline” ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืนโดยผู้ดูแลสภาพคล่องที่ช่วยนักลงทุนในการประมาณราคา DW ที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นอ้างอิงที่ระดับราคาต่างๆ และอายุคงเหลือต่างๆ โดยคำนวณจากสูตร Black-Scholes ตามสมมติฐานที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด และผู้ดูแลสภาพคล่องรับประกันราคา DW ตามตารางราคารับซื้อคืนภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด นักลงทุนสามารถศึกษาเงื่อนไขต่างๆและวิธีใช้ได้ใน wwww.scbs.com/dw.

        ผลิตภัณฑ์ DW ที่นำเสนอในครั้งนี้เป็นประเภทสิทธิในการซื้อ Call Warrant ที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี บนหุ้นอ้างอิงที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง จำนวน 5 รุ่น ได้แก่ 

     1. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ช.การช่าง (CK23C1712A) 
     2. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป (EPG23C1712A) 
     3. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD23C1712A)
     4. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น (STEC23C1712A) 
     5. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน (TPIP23C1712A)
 
ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant) จำนวน 1 รุ่น 
     1. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น(DTAC23P1712A)
 
DW ประเภท หุ้นอ้างอิง ราคาใช้สิทธิ อัตราใช้สิทธิ
(DW:หุ้นอ้างอิง)
ซื้อขาย
วันสุดท้าย
CK23C1712A  Call CK 45.00 12.00

29 ธันวาคม 2560

EPG23C1712A  Call EPG 20.00 4.80
ITD23C1712A  Call ITD 8.00 1.90
STEC23C1712A  Call STEC 42.00 12.60
TPIP23C1712A Call TPIPL 4.00 0.92
DTAC23P1712A Put DTAC 22.00 4.30

 

        สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCBS Call Center 0-2949-1999 หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ใหม่ DW ทั้ง 6 ตัว ได้ที่ www.scbsonline.com, www.scbs.com/dw