ข่าวหลักทรัพย์
ไทยพาณิชย์

ให้คุณได้อัพเดตสดใหม่ตลอดเวลา ไม่พลาดข่าวสำคัญติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ได้ที่นี่

หน้าหลัก  >  ข่าวสารและกิจกรรม  >  บล.ไทยพาณิชย์ ผู้ออก DW ค่าย 23 ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนการลงทุนเพิ่มขึ้นพร้อมส่ง DW ชุดใหม่ 11 รุ่น

          บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS)  ต้องการตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม จึงขอนำเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW) ในหุ้นสามัญรุ่นใหม่ 11 รุ่น เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในหุ้นสามัญ ทั้งนี้ DW ที่ออกในชุดนี้ประกอบด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 11 รุ่นได้แก่ ANAN23C1901A, BANP23C1901A, BJC23C1901A, BPP23C1901A, COM723C1901A, EA23C1901A, TTA23C1901A, MONO23C1901A, UNIQ23C1901A, GGC23C1901A, LH23C1901A โดย DW ดังกล่าวมีอัตราทดสูง 4 - 6 เท่า Time Decay ต่ำ และมีอายุยาว 7 เดือน เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกประเภททั้งนักลงทุนระยะสั้นและระยะกลาง อีกทั้งยังมีสภาพคล่องในการเสนอซื้อ/ขายสูง การซื้อขายจึงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมเปิดซื้อขายได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          ณ ปัจจุบัน SCBS มี DW เสนอขายให้กับนักลงทุนรวม 85 รุ่น ประกอบด้วยประเภท Call Warrant บนหุ้นอ้างอิง จำนวน 83 รุ่น และมี DW ประเภท Put Warrant บนหุ้นอ้างอิง จำนวน 2 รุ่น เพื่อให้นักลงทุนมีทางเลือกการลงทุนในหุ้นครบถ้วน และสามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้อย่างหลากหลาย และพร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายของการเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Broker)”  นอกจากนั้น SCBS ยังมีระบบดูแลสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ ทำให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่า DW ของ SCBS จะพร้อมสำหรับการซื้อขายของนักลงทุนเสมอ

          ทั้งนี้ DW ที่ออกโดย SCBS ยังมีความเสี่ยงต่ำกว่า DW ที่ออกโดยผู้ออกรายอื่น เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสากล “ฟิทช์ เรทติ้ง” ที่ AA (tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น ที่ F1+ (tha) ซึ่งสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ SCBS รวมทั้งความสามารถในเชิงกลยุทธ์ของบริษัทแม่ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นธนาคารที่มีความแข็งแกร่งและมีผลประกอบการที่ดี นักลงทุนจึงสามารถให้ความเชื่อมั่นในตราสารทางการเงินที่ออกโดย SCBS

          นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือช่วยนักลงทุน “Price Guideline” ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืนโดยผู้ดูแลสภาพคล่องที่ช่วยนักลงทุนในการประมาณราคา DW ที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นอ้างอิงที่ระดับราคาต่างๆ และอายุคงเหลือต่างๆ โดยคำนวณจากสูตร Black-Scholes ตามสมมติฐานที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด และผู้ดูแลสภาพคล่องรับประกันราคา DW ตามตารางราคารับซื้อคืนภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ดูแลสภาพคล่องกำหนด นักลงทุนสามารถศึกษาเงื่อนไขต่างๆ และวิธีใช้ได้ใน www.scbs.com/dw

ผลิตภัณฑ์ DW ที่นำเสนอในครั้งนี้เป็นประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) บนหุ้นอ้างอิงที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง จำนวน 11 รุ่น ได้แก่   

 1. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN23C1901A)
 2. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. บ้านปู (BANP23C1901A)
 3. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC23C1901A)
 4. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ (BPP23C1901A)
 5. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. คอมเซเว่น (COM723C1901A)
 6. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA23C1901A)
 7. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA23C1901A)
 8. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. โมโน เทคโนโลยี (MONO23C1901A)
 9. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ23C1901A)
 10. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC23C1901A)
 11. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH23C1901A)
 
Derivative Warrants ประเภท หุ้นอ้างอิง ราคาใช้สิทธิ อัตราใช้สิทธิ
(DW:หุ้นอ้างอิง)
ซื้อขาย
วันสุดท้าย
ANAN23C1901A CALL ANAN 6.50 0.80 31 มกราคม 2562
BANP23C1901A CALL BANPU 27.50 3.50
BJC23C1901A CALL BJC 70.00 12.00
BPP23C1901A CALL BPP 32.00 4.50
COM723C1901A CALL COM7 23.50 4.00
EA23C1901A CALL EA 47.00 13.00
TTA23C1901A CALL TTA 10.20 1.80
MONO23C1901A CALL MONO 3.35 1.00
UNIQ23C1901A CALL UNIQ 18.50 3.60
GGC23C1901A CALL GGC 17.80 3.70
LH23C1901A CALL LH 14.30 3.40

 

       สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCBS Call Center 0-2949-1999 หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ใหม่ DW ทั้ง 11 ตัว ได้ที่ www.scbsonline.com, www.scbs.com/dw