ข่าวหลักทรัพย์
ไทยพาณิชย์

ให้คุณได้อัพเดตสดใหม่ตลอดเวลา ไม่พลาดข่าวสำคัญติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ได้ที่นี่

หน้าหลัก  >  ข่าวสารและกิจกรรม  >  บล.ไทยพาณิชย์ รุกตลาด DW อัพเกรดระบบไอทีเสริมศักยภาพ รองรับสภาพคล่องที่มากขึ้นโชว์ความพร้อมเสนอขาย DW ล็อตใหญ่ 20 รุ่น ครอบคลุมหุ้นอ้างอิงทุกกลุ่ม

       บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) รักษาความเป็นผู้นำในตลาดซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW) ยกเครื่องระบบไอทีพัฒนาศักยภาพให้สามารถดูแลสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งราคา Bid/Offer สอดคล้องหุ้นอ้างอิงได้อย่างรวดเร็ว สามารถรองรับการออก DW ในปริมาณที่มากขึ้น ช่วยเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและยังเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ดียิ่งขึ้น พร้อมตอบรับระบบดูแลสภาพคล่องชุดใหม่ SCBS เสนอขาย DW คุณภาพล็อตใหญ่ 20 รุ่น อัตราทดสูง Time decay ต่ำ ครอบคลุมหุ้นอ้างอิงทุกกลุ่ม ตอบโจทย์การลงทุนได้อย่างหลากหลาย ในวันที่ 3 มี.ค. 2560

        นายธนวัฒน์ พานิชเกษม กรรมการผู้จัดการ สายงานตราสารอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) กล่าวว่า นักลงทุนในปัจจุบันให้ความสนใจเข้ามาลงทุนซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรม DW ทั้งระบบมีการเติบโตอยู่เกือบ 2 เท่า ทั้งในแง่ของจำนวน DW ที่ Active อยู่ในตลาด SET รวมทั้งมูลค่าการซื้อขาย (อ้างอิงจากข้อมูลจาก SET ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 – มกราคม 2559) และให้ผลตอบแทนการลงทุน (รวมทั้งความเสี่ยงในการลงทุน) ในอัตราที่สูงกว่าการลงทุนในหุ้นอ้างอิงทั่วไปที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ค่อนข้างมาก จึงทำให้ DW กลายเป็นทางเลือกการลงทุนในอันดับต้นๆ ที่นักลงทุนให้ความสำคัญสำหรับการเป็นทางเลือกในการลงทุน โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนค่อนข้างสูง ทั้งนี้ปัจจุบัน SCBS มีส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) อยู่ในอันดับท็อป 4  และมีเป้าหมายที่จะขยายตลาดเจาะกลุ่มนักลงทุนใหม่ๆ และเพิ่มปริมาณการซื้อขายจากนักลงทุนเดิมให้มากยิ่งขึ้น โดยตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้อยู่ในอันดับท็อป 3 ในปี 2561 บริษัทจึงได้ลงทุนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาอัพเกรดระบบไอทีสำหรับการซื้อขาย DW เพื่อให้ระบบสามารถทำหน้าที่ดูแลสภาพคล่อง (DW Market Making) มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ระบบใหม่จะช่วยเสริมศักยภาพในการตั้งราคาเสนอซื้อเสนอขาย (Bid/Offer) อ้างอิงตามราคาหุ้นอ้างอิงได้อย่างรวดเร็ว จับจังหวะเพื่อการทำกำไรได้ดียิ่งขึ้น และยังสามารถรองรับปริมาณการซื้อขาย DW ที่สูงขึ้นในอนาคต ทำให้นักลงทุนมั่นใจในการซื้อขาย DW ที่ออกโดย SCBS ได้อย่างเต็มที่

        ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบรับกับระบบดูแลสภาพคล่องที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ SCBS ได้เสนอขาย DW ล็อตใหญ่ จำนวน 20 รุ่น เพื่อสะท้อนศักยภาพและความพร้อมในการก้าวเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นก้าวแรกของ SCBS ในการออก DW ให้ครอบคลุมกลุ่มหุ้นอ้างอิงทั้งหมดซึ่งมีความหลากหลาย เพื่อให้นักลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนมากยิ่งขึ้น โดย DW ที่เสนอขายในครั้งนี้ ประกอบด้วย ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวน 15 ตัว ได้แก่ AMAT23C1802A BDMS23C1802A CKP23C1802A CPAL23C1802A CPF23C1802A CPN23C1802A ICHI23C1802A IVL23C1802A LHBA23C1802A SAMA23C1802A THCO23C1802A TISC23C1802A TRUE23C1802A TU23C1802A WHA23C1802A และประเภทสิทธิในการขาย(Put Warrant) จำนวน 5 ตัว ได้แก่ ADVA23P1802A CPAL23P1802A CPF23P1802A CPN23P1802A และ IVL23P1802A โดยอ้างอิงหุ้นที่มีคำเสนอซื้อขายหนาแน่น นักลงทุนจึงสามารถซื้อง่ายขายคล่อง นอกจากนี้ยังมีอัตราทดสูง 3.5 – 4.5 เท่า อีกทั้งยังมี Time Decay ต่ำ จึงสามารถถือหน่วยลงทุนได้ระยะเวลานาน เป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต ทั้งนี้ DW ที่ออกในล็อตนี้มีอายุยาวถึง 1 ปี จึงเหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกประเภท ทั้งนักลงทุนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยจะเปิดซื้อขายพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

       ปัจจุบัน SCBS มี DW เสนอขายให้กับนักลงทุนรวม 98 ตัว ประกอบด้วยประเภท Call Warrant บนหุ้นอ้างอิง จำนวน 83 ตัว และมี DW ประเภท Put Warrant บนหุ้นอ้างอิง จำนวน 15 ตัว สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้อย่างหลากหลาย อีกทั้ง DW ที่ออกโดย SCBS ยังมีความเสี่ยงต่ำกว่า DW ที่ออกโดยผู้ออกรายอื่น เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสากล “ฟิทช์ เรทติ้ง” ที่ AA (tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น ที่ F1+ (tha) สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ SCBS นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือช่วยนักลงทุน “Price Guideline” ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืนโดยผู้ดูแลสภาพคล่องที่ช่วยนักลงทุนในการประมาณราคา DW ที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นอ้างอิงที่ระดับราคาต่างๆ และอายุคงเหลือต่างๆ นักลงทุนสามารถศึกษาเงื่อนไขและวิธีใช้ได้ใน wwww.scbs.com/dw.

        ผลิตภัณฑ์ DW ที่นำเสนอในครั้งนี้เป็นประเภทสิทธิในการซื้อ Call Warrant จำนวน 15 รุ่น ดังนี้ 

 1. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMAT23C1802A)
 2. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS23C1802A)
 3. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ (CKP23C1802A)
 4. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ซีพี ออลล์ (CPAL23C1802A)
 5. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF23C1802A)
 6. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN23C1802A)
 7. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. อิชิตัน กรุ๊ป (ICHI23C1802A)
 8. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL23C1802A)
 9. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHBA23C1802A)
 10. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMA23C1802A)
 11. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ไทยคม (THCO23C1802A)
 12. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป (TISC23C1802A)
 13. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE23C1802A)
 14. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU23C1802A)
 15. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA23C1802A)
ประเภทสิทธิในการขาย (Put warrant) จำนวน 5 รุ่น ดังนี้ 
 1. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส (ADVA23P1802A)
 2. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. ซีพี ออลล์ (CPAL23P1802A)
 3. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร CPF23P1802A
 4. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN23P1802A)
 5. ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL23P1802A)
 
DW ประเภท หุ้นอ้างอิง ราคาใช้สิทธิ อัตราใช้สิทธิ
(DW:หุ้นอ้างอิง)
ซื้อขาย
วันสุดท้าย
AMAT23C1802A Call AMATA 20.00 6.40

28 กุมภาพันธ์ 2561

BDMS23C1802A Call BDMS 28.00 5.00
CKP23C1802A  Call CKP 4.70 1.20
CPAL23C1802A Call CPALL 81.00 13.20
CPF23C1802A
Call CPF 40.00 13.30
CPN23C1802A
Call
CPN 70.00 14.70
ICHI23C1802A
Call ICHI 14.50 5.60
IVL23C1802A
Call
IVL 50.00 15.80
LHBA23C1802A
Call LHBANK 2.40 0.45
SAMA23C1802A
Call
SAMART 20.00 5.80
THCO23C1802A
Call THCOM 30.00 4.70
TISC23C1802A
Call
TISCO 90.00 13.70
TRUE23C1802A
Call TRUE 9.00 2.80
TU23C1802A
Call
TU 27.00 4.60
WHA23C1802A
Call WHA 4.50 1.10
ADVA23P1802A
Put ADVANC 100.00 8.00
CPAL23P1802A
Put CPALL 40.00 5.20
CPF23P1802A
Put CPF 19.00 6.00
CPN23P1802A
Put
CPN 38.00 6.00
IVL23P1802A
Put IVL 24.00 5.80

 

        สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCBS Call Center 0-2949-1999 หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ใหม่ DW ทั้ง 20 ตัว ได้ที่  www.scbsonline.com, www.scbs.com/dw