หน้าหลัก  >  ข้อมูลบริษัท  >  รางวัลและความสำเร็จ

รางวัลและความสำเร็จ

Selected Awards since 2000

2020
2020
• รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ดีเด่น ด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล
• SET Awards 2020
• 3 รางวัลนักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน - รางวัลทีมวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม ประเภทนักลงทุนรายสถาบัน - รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่มธุรกิจการเงิน ทั้งประเภทนักลงทุนรายสถาบัน และ ประเภทนักลงทุนรายบุคคล
• 4 รางวัล OUTSTANDING - ประเภทนักลงทุนรายบุคคล กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี - ประเภทนักลงทุนรายสถาบัน กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ,กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ไม่รวมปิโตรเคมี ,กลุ่มเทคโนโลยี
• IAA Best Analysts Awards 2020
2019
2019
• รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม ด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล
• SET Awards 2019
2018
2018
• รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล
• SET AWARDS 2018
• Best Prime Broker,Thailand
• Triple A Asset Asian Awards
• รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประเภทนักวิเคราะห์อนุพันธ์ทางการเงิน (ประเภทนักลงทุนรายบุคคล)
• สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
2017
2017
• Best Prime Broker, Thailand
• Triple A Asset Asian Awards
• Best Brokerage House, Thailand
• Triple A Country Awards
2016
2016
• Best Prime Broker,Thailand
• Triple A Asset Asian Awards
• Best Domestic Equity House in Thailand
• Asiamoney Award
2015
2015
• Best Prime Broker,Thailand
• Triple A Asset Asian Awards
2014
2014
• รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการแก่นักลงทุนบุคคล
• SET AWARDS 2014
• 25th Anniversary Polls of the Polls for Best Brokers in Thailand.
• Asiamoney Award
2013
2013
• 3 รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม สายนักลงทุนรายบุคคล และสายนักลงทุนสถาบันจากงาน IAA Awards for Analysts 2013 - กลุ่มเทคโนโลยี, กลุ่มบริการ, กลุ่มสินค้า อุตสาหกรรม (ยกเว้นปิโตรเคมี)
• IAA Awards for Analyst 2013
2012
2012
• 4 รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมสายนักลงทุนรายย่อยจากงาน SAA Awards for Analysts 2012 - กลุ่มเทคโนโลยี, กลุ่มธุรกิจการเงิน, กลุ่มหุ้นขนาดกลางและเล็ก, กลุ่มบริการ
• SAA Awards for Analyst 2012
2011
2011
• 4 รางวัลยอดเยี่ยมสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย - รางวัลนักกลยุทธ์ ยอดเยี่ยม นักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่มธนาคารพาณิชย์, กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง, กลุ่มสื่อสาร
• SAA Awards for Analyst 2011
• รางวัลดีเด่นในหมวดรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนสถาบัน
• SET Awards 2011
2009
2009
• Polls of the polls - Best Domestic Brokerage House
• Asiamoney Award
2008
2008
• Best Investment Bank in Thailand
• Alpha Southeast Asia
2007
2007
• Best Investment Bank in Thailand
• Finance Asia Award
• Best Investment Bank in Thailand
• Best Equity House in Thailand
• Best Broker in Thailand
• Alpha Southeast Asia
• First runner-up Broker of The Year 2007
• Money & Banking Magazine
2006
2006
• Best Domestic Equity House in Thailand
• Asiamoney Award
• Best Broker in Thailand
• Finance Asia Award
2004
2004
• Best IPO - Thai Oil US$788 Million
• The Asset Asian Awards
2003
2003
• Best Local Brokerage in Thailand
• Asiamoney Award
2001
2001
• Thailand Capital Markets Deal (for PTT IPO deal)
• IFR Award
• Best IPO - Petroleum Authority of Thailand ($726 million)
• Finance Asia Award
2000
2000
• IFR Award