หน้าหลัก  >  ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 เป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการลูกค้าทั้งประเภทสถาบันและลูกค้ารายย่อย โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันทางการเงินรายใหญ่ของประเทศไทยที่มีรากฐานมั่นคง เป็นผู้ถือหุ้น 100%

ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และทีมงานที่มีความรู้ความสามารถระดับมืออาชีพ ประกอบกับ SCBS เป็นบริษัทในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งมีนโยบายในการให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร (Premier Universal Bank) มีเครือข่ายสาขามากที่สุดกว่า 1,200 แห่ง*

ความสำเร็จที่ผ่านมา..ได้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความทุ่มเทของบริษัทฯ ในการสร้างสรรผลงานที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าพร้อมกับความไว้วางจากนักลงทุน และในก้าวต่อไป.. บริษัทฯยังคงเจตนารมณ์เดิมที่จะเป็นช่องทางในการให้บริการด้านการลงทุนและการระดมทุนที่นักลงทุน และผู้ต้องการระดมทุนเลือกสรรให้เป็นตัวกลางในการเชื่อมโอกาสสู่ความสำเร็จ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดพัฒนาการของตลาดทุนไทยที่เติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป

*ข้อมูล ณ สิงหาคม 2556