ลงทุนอัตโนมัติ/เครื่องมือการลงทุนออนไลน์

ตอบทุกเป้าหมายการลงทุนด้วยการลงทุนอัตโนมัติผ่าน Algo Invest และ Goal Invest พร้อมสรรพเครื่องมือการลงทุนให้คุณใช้วิเคราะห์ทุกที่ทุกเวลา

หน้าหลัก  >  AUTOMATED SERVICE/TOOLS  >  ALGO INVEST

SCBS ALGO INVEST


Model Concept ENMO Bear Buster
Theme Earning Growth Technical + Fundamental
Universe SET: Large and liquid stocks Single stock in SET100
Concept Change in earnings growth Short against port to collect cashflow
Buy Signal Positive change Price rebound or value zone
Sell Signal Neutral or negative change Downtrend expected
Screener Sufficient trading value and market capitalization Moderate trading value
Risk Management Equally weighted 10%-40% port for each signal
  Download Download

คำถามที่เกี่ยวกับ SCBS ALGO INVEST

Q1 : SCBS ALGO INVEST สามารถใช้ได้กับลูกค้าประเภทใดบ้าง
A1 : ลูกค้าบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยเท่านั้น
Q2 : การเปิดใช้บริการ SCBS ALGO INVEST จะต้องใช้บัญชีประเภทอะไร
A2 : ใช้บัญชีประเภท Cash Balance เท่านั้น
Q3 : ลูกค้าที่จะใช้บริการ SCBS ALGO INVEST จะต้องมีบัญชีลงทุนมาตรฐานก่อนหรือไม่ (Single Application)
A3 : ลูกค้าทุกคนจะต้องมีบัญชีลงทุนมาตรฐาน ก่อนถึงจะสามารถเปิดใช้บริการ SCBS ALGO INVEST ได้
Q4 : ลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการ SCBS ALGO INVEST ผ่านช่องทางใดบ้าง
A4 : สามารถสมัครใช้บริการผ่านช่องทางผู้แนะนำการลงทุนเท่านั้น
Q5 : ลูกค้าสามารถใช้บัญชี Cash Balance เดิม มาใช้บริการ SCBS ALGO INVEST ได้หรือไม่
A5 : ลูกค้าสามารถใช้บัญชีเดิมได้ แต่ต้องไม่มีหลักทรัพย์คงค้างในบัญชี และลูกค้าต้องมีบัญชีลงทุนมาตรฐาน เรียบร้อยแล้ว
Q6 : ค่า Commission ในการใช้บริการ SCBS ALGO INVEST คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
A6 : ค่า Commission คิดเป็น 0.25% (Fixed)
Q7 : SCBS ALGO INVEST มีการคิด Minimum Commission หรือไม่
A7 : No Min Com
Q8 : มีค่าบริการจากการใช้บริการ (Performance fee) SCBS ALGO INVEST หรือไม่
A8 : ลูกค้าจะถูกคิดค่าบริการ 20% ในเดือน 6, เดือน 12 และเมื่อมีการถอนเงิน (โดยจะคิดเมื่อมีกำไรเกิดขึ้นเท่านั้น)
Q9 : ลูกค้าสามารถดูรายการซื้อขายในวันได้หรือไม่
A9 : ลูกค้าไม่สามารถดูได้ในวัน แต่จะได้ใบ Confirmation ณ สิ้นวัน
Q10 : ลูกค้าสามารถทำการขอถอนเงินระหว่างใช้บริการ SCBS ALGO INVEST ได้หรือไม่
A10 : สามารถถอนได้ แต่เนื่องจากบัญชี Cash Balance ประเภท ALGO INVEST จะทำการ Lock การถอนไว้ ดังนั้น ลูกค้าต้องส่งใบคำขอผ่านผู้แนะนำการลงทุน เพื่อทำการถอนเงิน ซึ่งมีขั้นต่ำในการถอน 100,000 บาทต่อครั้ง และต้องไม่ทำให้มูลค่ารวมต่ำกว่าขั้นต่ำที่บริษัทกำหนด หากต่ำกว่าระบบจะทำการยกเลิกการขอถอนเงินทันที