"เวลา" กับ "ความมั่งคั่ง"

มีสัมพันธภาพกันอย่างหนึ่ง เมื่อเริ่มต้นเดินแล้ว ณ จุดหนึ่ง

ความมั่งคั่งจะเดินตามเวลาไม่มีที่สิ้นสุด

SCBS INFINITE WEALTH PROGRAM

หลักสูตรสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนกับ SCBS

มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้และพัฒนาศักยภาพนักลงทุนไทยผลักดันให้เกิดสังคมการเรียนรู้และความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนจนสามารถนำไปสู่การสร้างความมั่งคั่งและพัฒนากลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ และยังเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตลาดทุนและศักยภาพนักลงทุนไทยในที่สุด

ม.ล.ทองมกุฎ ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ เชิญชวนผู้มีความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการลงทุนอย่างจริงจัง สมัครเข้าร่วมโครงการ SCBS Infinite Wealth Program (หลักสูตรสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนกับ SCBS) รุ่นที่ 4 ภายใต้แนวคิด “Change for The Future” โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจที่มีอายุระหว่าง 25 – 45 ปี ตั้งแต่วันนี้ – 21 เมษายน 2560 ได้ที่ www.scbs.com/iwp รับจำนวนจำกัด เพียง 60 ท่านเท่านั้น


ติดต่อเรา

SCBS Infinite Wealth Program

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
19 อาคาร 3 ชั้น 20-21
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel: 0 2949 1999

Fax: 0 2949 1113

Email: scbsiwp@scb.co.th