"เวลา" กับ "ความมั่งคั่ง"

มีสัมพันธภาพกันอย่างหนึ่ง เมื่อเริ่มต้นเดินแล้ว ณ จุดหนึ่ง

ความมั่งคั่งจะเดินตามเวลาไม่มีที่สิ้นสุด

SCBS INFINITE WEALTH PROGRAM

หลักสูตรสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนกับ SCBS

มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้และพัฒนาศักยภาพนักลงทุนไทยผลักดันให้เกิดสังคมการเรียนรู้และความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนจนสามารถนำไปสู่การสร้างความมั่งคั่งและพัฒนากลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ และยังเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตลาดทุนและศักยภาพนักลงทุนไทยในที่สุด

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ (SCBS) จัดพิธีปิดหลักสูตร “SCBS Infinite Wealth Program” รุ่นที่ 3 (หลักสูตรสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนกับ SCBS) โครงการที่จัดขึ้นด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักลงทุนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ มีความเข้าใจพื้นฐานการลงทุน สามารถใช้กลยุทธ์และเทคนิคการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน โดยยังได้รับเกียรติจาก นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ที่ 3 จากซ้าย) บรรยายพิเศษปิดหลักสูตรการอบรม ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก


ติดต่อเรา

SCBS Infinite Wealth Program

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
19 อาคาร 3 ชั้น 20-21
ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel: 0 2949 1999

Fax: 0 2949 1113

Email: scbsiwp@scb.co.th