Home  >  GO INTER

Point to Invest


เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิ์เฉพาะผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ และไม่เคยทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผ่านแอปพลิเคชัน EASY INVEST มาก่อน
 2. เมื่อมีรายการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 จะได้รับคืนค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ สำหรับ 3 ครั้งแรก
 3. ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด บริษัทจะทำการคืนค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ สำหรับ 3 ครั้งแรก เป็นโค้ดส่วนลดการซื้อกองทุนรวม โดยอ้างอิงจากมูลค่าค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจริง และสูงสุดไม่เกิน 200 บาท ต่อการซื้อหรือขาย 1 ครั้ง สำหรับการคำนวณค่าธรรมเนียมส่วนที่เป็นเศษ(ทศนิยม) จะถูกตัดทิ้งและไม่สามารถรวมและรับคืนเป็นส่วนลดการซื้อกองทุนรวมได้
 4. ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ จะถูกแปลงจากสกุลเงินต่างประเทศมาเป็นสกุลเงินบาท โดยจะใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการ
 5. สำหรับผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาที่สมัครทำรายการยื่นแบบภาษี W-8BEN ครั้งแรก บนแอปพลิเคชัน EASY INVEST ในช่วงระยะเวลาโปรโมชัน จะต้องเสียค่าบริการดังกล่าวในอัตราปกติ 2,000 บาท (ต่อ 3 ปีปฏิทิน) และจะได้รับเงินคืนเป็นโค้ดส่วนลดการซื้อกองทุนรวม มูลค่า 1,000 บาท หลังสิ้นสุดโครงการ
 6. สำหรับการชำระค่าบริการยื่นแบบภาษี W-8BEN จะถูกหักจากบัญชีบริหารเงินสด โดยลูกค้าจะต้องโอนเงินบาทเข้าบัญชีบริหารเงินสดก่อนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ และหลังจากสมัครบริการยื่นแบบภาษีบนแอปพลิเคชัน EASY INVEST สำเร็จ ลูกค้าจะต้องยืนยันตัวตนอีกครั้ง ผ่านลิงค์บนเว็บไซต์ จากอีเมลบริษัทฯ ที่จัดส่งให้กับลูกค้าทางอีเมลที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ เพื่อให้การสมัครบริการเสร็จสมบูรณ์
 7. จำกัดการใช้ 1 รหัสส่วนลด ต่อการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม 1 รายการเท่านั้น
 8. รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะการซื้อกองทุนรวม (Mutual Fund) ผ่านแอปพลิเคชัน EASY INVEST เท่านั้น
 9. รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้กับการชำระเงินผ่านบัญชีบริหารเงินสดเท่านั้น ไม่สามารถใช้ชำระเงินผ่านช่องทางอื่นได้
 10. รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ โดยต้องมียอดซื้อกองทุนรวมขั้นต่ำ 200 บาท หรือตามยอดขั้นต่ำของการซื้อแต่ละกองทุนรวม หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด
 11. ลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลดการซื้อกองทุนรวมดังกล่าวตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ภายในระยะเวลา 60 วัน หลังสิ้นสุดโครงการ
 12. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งอื่นใด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
 13. ในกรณีที่มีการแลกรับรหัสส่วนลดแล้ว แต่ไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยหรือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นใดให้ในทุกกรณี
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกโครงการ ส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท ผลการพิจารณาและคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิอันเด็ดขาดและถือเป็นที่สุด
 15. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ scbsonline@scb.co.th หรือส่งข้อความบนเพจเฟซบุ๊ก SCB Securities

คำเตือน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ อาจมีความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้อง